HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEWONERSCOMMISSIE HOOFDDORP-CENTRUM

Tijdens de bestuursvergadering van 14 juni j.l. heeft het bestuur van de BewonersCommissie Hoofddorp-centrum het nieuwe huishoudelijke reglement vastgesteld.

Klik hier om dit reglement in te zien.

Vragen?  Neem contact op  met het secretariaat van de bewoners commissie.