Bestuur Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum

Het bestuur wordt gevormd door de navolgende leden:

  • Lex Kleinhout  (voorzitter-secretaris, lid DB)  (Eengezinswoningen, ext. contacten, leefomgeving, juridische zaken)
  • Mariszkà Bos (vice-voorzitter-secretaris, lid DB) (Chicago))
  • Ilse v.d. Veer ( penningmeester, lid DB) (New York II en interim  NY I & III))
  • Lilian Belz (vice-penningmeester, lid DB) (Milaan))
  • Rob Smit (vice-voorzittersecretaris, lid DB) (Lugano)
  • Marianne Uitendaal (bestuurslid en adviseur servicekosten (Stockholm-I))
  • Jenny Smit (bestuurslid) (Stockholm III))
  • Gerry Blyleven (bestuurslid) (Stockholm II))
  • Yvonne Twint (bestuurslid) (Londen I))
  • Paul Sabel (bestuurslid) (Lugano)