Home

VAN DE VOORZITTER VAN DE BEWONERS COMMISSIE Hoofddorp-centrum

Via deze website trachten wij u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen die voor u van belang zouden kunnen zijn. 

De Bewoners Commissie is er in de eerste plaats om de belangen te behartigen van de huurders in de wijk. Dit gaat dan vooral om het huurbeleid, de huurprijzen, (controle van) de servicekosten, het onderhoud van de complexen, schoonmaak en de leefomgeving in en om de Verzetsheldenwijk en het Burgemeester van Stamplein.  Natuurlijk zijn daarbij de belangen van de eigenaren van de koopwoningen ook gediend.

Het bestuur denkt  ook actief mee over de uitwerking van de ontwikkelingen in Hoofddorp-centrum alsmede in en om onze wijk en is daartoe lid van een aantal Gemeentelijke  commissies en platformen, overlegt met de Gemeente en overige betrokkenen en neemt deel aan de inspraakprocedures. Belangrijk zijn ook de contacten met MVGM, het Platform Amvest Huurders en de VHH (Vereniging Huurders Haarlemmermeer.

Het voornemen is om de komende tijd pro-actief  gegevens en verslagen te delen met onze wijkbewoners via deze website

Nieuw: wijk (-raad) overleg:

Het blijkt dat er veel onrust is bij de bewoners van onze wijk en de andere wijken rondom het centrum m.b.t. de herontwikkeling van Hoofddorp-centrum, de toekomstige parkeergarage op de Binnenweg, de verkeersplannen van de gemeente enz enz.  Veel bewoners achter het van belang dat de neuzen van alle betrokkenen dezelfde kant op gaan.

BC Hoofddorp-centrum onderschrijft dit belang en neemt bij deze het initiatief om te komen tot Wijk- (raad) overleg. De gebiedsmanager van de Gemeente  omarmt dit initiatief. 

Naast onze rubrieken speciaal voor de huurders hebben wij een aparte deel van de website ingericht voor wijk, zowel huurders, eigenaren als overige geïnteresseerden.

Wij streven naar een intensieve communicatie met de bewoners van Hoofddorpcentrum, bewonersgroepen en naastgelegen wijkraden door middel van: 

 • Deze website (menu optie “wijkraad”)
 • Buurt WhatsApp :Uitsluitend voor korte mededelingen
 • Email: heden actief: wijkraad@bchoofddorp-centrum.nl

Deelnemen: Heb je met medebewoners al een bewonersgroep of Bewonerscommissie of wil je een rol binnen het wijk-(raad)overleg?  Meldt je svp aan voor het wijk-(raad) overleg; binnenkort kunt u zich via een aanmeldformulier op deze website aanmelden (in ontwikkeling) 

BESCHIKBARE FORMULIEREN EN DOWNLOADS:

Komende dagen volgen nog meer exemplaren; klik met je muis op het formulier van je keuze:

[1 ]       Aanmeld- en vragenformulier Hoofddorp-centrum  

[2]        Klachtenformulier

 

De Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum werkt o.a. aan de  huidige lopende en toekomstige zaken, zoals: 
 • Onderhoud en schoonmaak van de complexen
 • Het functioneren van vastgoedbeheerder MVGM
 • Uitponden van de huurwoningen met belangenconflicten tussen de nog zittende huurders en de VVe
 • Huurprijsontwikkelingen en servicekosten
 • Verloedering van de wijk 
 • Overlast hangjongeren, criminaliteit en drugs
 • Herontwikkeling Stadscentrum Hoofddorp
 • Herontwikkeling terrein van de familie Spaans
 • Herontwikkeling Binnenweg/ Gerard v.d. Meerstraat (parkeergarage!)
 • Ontsluiting Verzetsheldenwijk / parkeerbeleid
 • Communicatie met wijkbewoners
 • Enz. 
 • Organisatie Wijk (-raad)overleg

Het menu van deze website:             

In het menu vindt je de diverse onderwerpen t.w.
 • Bestuur:   informatie over en mededelingen                                                                                                          van het bestuur van de BewonersCommissie Hoofdordorp-centrum
 • MVGM:      informatie over en mededelingen van MVGM, klachten over MVGM en                                  schoonmaak van de openbare ruimten in de complexen en                                                      communicatietussen de BC en MVGM
 • Huurders: Huurderszaken zoals huurbeleid, servicekosten, onderhoud complexen 
 • VvE            Informatie over uitponden van de complexen en hybride situatie aldaar
 • Wijkraad: wijkraadzaken, informatie over wijkbreed overleg,  overleg                               tussen wijkraden en belanghebbenden en diverse platformen,                                               projectgroepen en inspraakprocedures en informatie over  de verschillende projecten zoals Herontwikkeling Stadscentrum Hoofddorp, winkelcentrum 4 Meren, verkeer en parkeren, Hyde park, geschiedenis van de wijkraad (i.o), Binnenweg etc.
 • Adressen en links: belangrijke adressen en links naar andere websites en info
 • Vacatures
 • Contactgegevens

De komende weken zullen de diverse rubrieken verder worden geupdated en gevuld met informatie. 

Vacatures:

 • Contactpersonen in diverse complexen in de Verzetsheldenwijk , complex Lugano en eengezinswoningen (huur en koop) 
 • Redacteuren, die ons helpen bij het vullen en actueel houden van deze website
 • Betrokken wijkbewoners (huurders en eigenaren koopwoningen) die actief deel willen nemen aan het  wijk- (raad) overleg.

Interesse? Meldt je aan bij ons secretariaat: secretaris@bchoofddorp-centrum.nl 

Lex Kleinhout rmt/efa, voorzitter-secretaris BC Hoofddorp-centrum

 

 

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.