COMPLEX CHICAGO

Update 28 augustus 2023 inzake de ontwikkelingen m.b.t. de lekkages in de parkeergarage :

De Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum heeft op 22 augustus j.l. een vergadering georganiseerd voor de huurders/bewoners van het complex Chicago aan de Antje Breijerstraat in de Verzetsheldenwijk. De vergaderzaal in de Doopsgezinde Kerk aan de Hoofdweg (west) was bomvol door de vele aanwezige bewoners van het complex. 

Al meer dan 2 1/2 jaar lekt de parkeergarage onder het complex ernstig, waardoor auto’s , scootmobiel en motoren na regen in het water staan en diverse auto’s compleet onder een wasstraat staan, zo hevig lekt het.  Ook in veel bergingen staat water, de spullen staan te beschimmelen en de ventilatie alsmede het elektra in de bergingen werkt niet.

Door de lekkages gaat de speedgate regelmatig stuk, is de grote elektra schakelkast afgekeurd en vervangen door een noodkast waardoor o.a. elektrische tussendeuren, de  gevellift voor de glasbewassing, elektra in de bergingen, dag-en nachtschakelingen etc niet meer werken. Na hevige regen dreigt het water tot in de liften te lopen waardoor de kast op kortsluiting in de liften reëel is.

Het was een zeer emotionele vergadering waarbij de voorzitter van de bewonerscommissie verslag deed van de gang van zaken en de status van het probleem.

Nieuwsbrief 2 Chicago: De bewoners zijn het goed zat!

Newsletter 2 Chicago: The residents are fed up!

Beste bewoner,

Ben jij het ook zo zat:

 • De lekkages in de parkeergarage
 • De vele storingen aan de slagboom en de speedgate
 • De niet goed of kapotte automatische toegangsdeuren (1,2 en 3)
 • De niet goed werkende videofoon
 • De lekkage in je berging
 • Geen glasbewassing i.v.m. beperkte schakelkast
 • Geen ventilatie en verlichting in je berging
 • Smerige vloeren en wanden in de parkeergarage en gangen bij de bergingen
 • Beschadigd schilder- en witwerk
 • Gebrekkige verlichting op de hellingbaan toegang
 • Beschadigde wanden in de liften
 • Opengebroken tegelpaden; losliggende tegels

Etc etc.

De BC is vrijwel dagelijks met MVGM in gesprek over bovenstaande zaken doch tot nu toe met weinig resultaat. De geplande vergadering van vorige week is niet doorgegaan wegens ziekte van de assetmanager AMVEST.

Nu de BC vernomen heeft dat AMVEST m.b.t. de garage MVGM buiten spel heeft gezet en niet van plan is tot actie totdat ze uitgeprocedeerd zijn met aannemersbedrijf Verhoeven die het werk niet goed heeft uitgevoerd noopt dit tot actie. Breaking news: Verhoeven is v.a. 26-07-2023 failliet. Veel succes met je procedure Amvest!

Met een groepje bewoners overleggen wij woensdagavond 9 augustus over welke acties gewenst zijn.

De Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum heeft een groepsapp geopend: Gedupeerden Complex Chicago. Meld je aan voor deelname aan deze app, praat en denk mee over je wooncomplex en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Aanmelden kan via secretaris@bchoofddorp-centrum.nl of via onze website

Aanmelding deelname aan een WhatsApp groep van de BC

Vul alle gegevens volledig in. Niet geheel ingevulde formulieren kunnen helaas niet worden verwerkt.

Vul hier de datum van vandaag in
DD dash MM dash JJJJ
Naam(Vereist)
Vul hier je voorletter, je roepnaam en je achternaam in
Adres(Vereist)
Vul hier je telefoonnummer in
E-mailadres(Vereist)
Indien je een antwoord of reactie van de Bewoners Commissie verwacht, vul hier dan je emailadres in.
Vermeld hier kort je vraag of bericht.
Kies hier uw WhatsApp groep(Vereist)

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Geef s.v.p. je naam en roepnaam op, je huisnummer, je emailadres maar vooral je mobiele telefoonnummer.

Ik voeg je dan direct toe aan de groepsapp “gedupeerden complex chicago”.

Ik hoor graag van je.

Vriendelijk groetend

Lex Kleinhout rm, voorzitter-secretaris

BC Hoofddorp-centrum

Newsletter 2 Chicago: The residents are fed up!

Dear resident,

Are you also fed up with:

 • The leaks in the parking garage
 • The many malfunctions at the barrier and the speed gate
 • The incorrect or broken automatic access doors (1, 2 and 3)
 • The malfunctioning videophone
 • The leak in your storage room
 • No window cleaning due to limited switch box
 • No ventilation and lighting in your storage room
 • Dirty floors and walls in the parking garage and corridors in the storage areas
 • Damaged paint and whitework
 • Inadequate lighting on the ramp access
 • Damaged walls in the lifts
 • broken open tile paths; loose tiles

etc. etc.

The BC is in talks with MVGM almost daily about the above matters, but so far with little result. Last week’s scheduled meeting was canceled due to the illness of the asset manager AMVEST.

Now that the BC has learned that AMVEST has sidelined MVGM with regard to the garage and does not intend to take action until they have exhausted all legal remedies with the contractor Verhoeven, which has not performed the work properly, this calls for action. Breaking news: Verhoeven is v.a. 26-07-2023 bankrupt. Good luck with your procedure Amvest! We will consult with residents on Wednesday 9 August in the evening about which actions are desired.

The Hoofddorp Center Residents’ Committee has opened a group app: Dupedden Complex Chicago. Sign up to participate in this app, talk and think about your residential complex and stay informed of all developments.

You can register via secretary@bchoofddorp-centrum.nl or via our website www.bchoofddorp-centrum.nl Please do not include your name and call sign, your house number, your email address, but especially your mobile phone number.

I will then add you directly to the group app “victim complex chicago”.

I’d love to hear from you.

Kind regards

Lex Kleinhout rm, chairman-secretary

BC Hoofddorp-centrum

 

Ernstige lekkage en wateroverlast in de parkeergarage

Er komt maar geen einde aan de lekkages in parkeergarage en de overlast voor de bewoners!

UPDATE INZAKE PROBLEMEN IN COMPLEX CHICAGO 06-05-2023:

 • Ondanks meermalen gedane toezeggingen van MVGM ontvingen wij nog geen “Plan van aanpak” alsmede de planning.
 • Heden heeft de Bewoners Commissie  MVGM opnieuw gerappelleerd.
 • De lekkages lijken zich uit te breiden en met name in de bergingen is veel overlast bij diverse bewoners
 • Aannemersbedrijf Floor Retail verzorgt het opzuigen van het water in de garage. De BC geeft door wanneer ze in actie moeten komen. Dit kan natuurlijk alleen opwerkdagen en men doet aldaar hun best om dit altijd in te plannen.
 • Overige werkzaamheden zoals herstel van de schuifdeuren, de toegangsdeur tot de garage, vernieuwen CVZ elektrakast, vernieuwen van de vloeren en schoonmaken deuren bergingen worden pas opgepakt na het opheffen van de lekkageproblemen.

2023-07-01 NIEUWSBRIEF VOOR COMPLEX CHICAGO

Beste bewoners,
Als Bewoners Commissie (BC) zijn wij vrijwel dagelijks bezig, soms uren lang met het
achterstallig onderhoud en de problemen in ons complex alsmede overige complexen in
de wijk.
Dagelijks vindt communicatieplaats via email, telefoon en whatsapp met MVGM,
bedrijven, gemeente en overige instanties.

Gebleken is dat onze website nauwelijks wordt bezocht waardoor de indruk bij sommige
bewoners ontstaat dat de BC niets doet. Bewoners hebben laten blijken behoefte te
hebben aan een gemakkelijker toegankelijk informatie en chatmedium.
In verband hiermede hebben wij voor jullie een tweetal community’s
(=Groepsapps WhatsApp) ingesteld t.w.:
a. VERZETSHELDENWIJK: Voor algemene zaken,
informatie, communicatie en klachten voor alle MVGM-huurders in onze wijk

b. GEDUPEERDEN COMPLEX CHICAGO: Voor informatie,  communicatie en klachten inzake complex Chicago

Als je lid wilt worden van één van beide WhatsApp groepen, dan kan dat eenvoudig op
verschilldende manieren:
a. zend een emailbericht met je naam, roepnaam, adres en telefoonnummer naar:
secretaris@bchoofddorp-centrum.nl
b. Bel naar 06-53145736 (mobiel)
c. Bel tijdens de kantooruren naar 06-53145736
d. Stuur ons een bericht via onze website www.bchoofddorp-centrum.nl
e. Spreek bij geen gehoor de voicemail in

Hierbij de status van diverse gebreken en problemen.
Complex Chicago:
1. Toegangsdeuren bouwdeel 1 en 2 zijn stuk:
MVGM is niet tevreden over DBS en heeft een ander bedrijf opdracht gegeven
e.e.a. te herstellen
2. Elektrische dranger tussen liftenhal en garage is stuk; toegang is nu niet te
gebruiken
Door de lekkages is de elektrische installatie van het complex in de CVZ-kast
afgekeurd. Er hangt een nood groepenkast met beperkte capaciteit waardoor er
geen elektra is voor de dranger; deur staat daardoor open.
Hierdoor is er ook geen elektra op diverse andere punten
3. Afronden vernieuwen CV-ketels en rookgasafvoeren door Bonarius:
De werkzaamheden zijn afgerond.
4. Elektra herstellen in de bergingen, stopcontacten in de gang bij de bergingen en
elektra in de bergingen.
Zie punt 2
5. Zeer spoedeisend is het vernieuwen van de bel/videofooninstallatie bouwdeel 2
MVGM heeft een offerte opgevraagde en ontvangen van HACAR maar moet van
AMVEST voor dit soort opdrachten altijd een tweede offerte ter vergelijking
presenteren. Een tweede offerte bij een ander bedrijf is al weken geleden
opgevraagd door MVGM. Wij hebben nog een terugkoppeling van MVGM
ontvangen.
6. Plan van aanpak en planning herstel oorzaak lekkages in de parkeergarage                       MVGM heeft de conclusies en offerte van o.a. Loodgieters en dakdekkersbedrijf Patina
besproken met Amvest doch die is niet akkoord gegaan met de benodigde
investeringen en de conclusies.
Amvest heeft inmiddels een eigen technisch manager als projectleider aangesteld.
MVGM weigert ons de contactgegevens te geven van deze projectmanager en het
is nog steeds oorverdovend stil.
7. Bijwerken (schilder- en stucwerk) openbare ruimten alle complexen.
Afgesproken is in het verleden tussen de BC en MVGM dat 2x per jaar de
openbare ruimten zouden worden nagelopen en bijgewerkt. Nu stelt MVGM dat er
geen budget voor is. Bovendien vindt technisch manager mevr. Demi Postma dat
het er allemaal wel goed uitziet!
8. Vernieuwen toplaag vloer liftenhallen en gangen bij bergingen complex Chicago
zoals al jaren is toegezegd.                                                                                                                                 MVGM stelt dat dit wordt aangepakt als het lekkageprobleem is opgelost in de parkeergarage.
9. In werking stellen slagboom complex Chicago                                                                                   nieuw geplaatste slagboom is geplaatst.
10. Opnieuw netjes aanbrengen en aansluiten verlichting op de hellingbaan complex
Chicago.                                                                                                                                                                          Is volgens MVGM uitgezet bij Hacar, gevraagd om terugkoppeling op 4/4
staat uit onder opdrachtbonnummer 230310973. Wij hebben ondanks herhaald
verzoek als BC niets meer vernomen
11. Herstel overlay schakelaar complex Chicago:                                                                                 Thans blijven alle lampen ook bij de toegangspaden dag en nacht vol branden. Zie punt 2; klopt door de tijdelijke CVZ is anders niet mogelijk
12. Herstel deurkrukken/ vernieuwen deurkrukringen alle deuren kelder en parterre
door Accuraat.                                                                                                                                                             Dit is – als het goed is – uitgevoerd.
13.Vernieuwen “geen fietsen plaatsen” bij brievenbussen.                                                             Opdracht staat gezamenlijk met verlichting hellingbaan uit bij Hacar; opdrachtbon 230310973 volgens MVGM. Als BC blijven wij zeuren, nog niets vernomen.
14. Herstel drukknop openen toegangsdeuren bouwdeel 2,                                                  Buitendeur gaat automatisch open: in opdracht gegeven door MVGM; nog geen reactie vernomen ondanks herhaald verzoek BC. Ook de toegangsdeur bij bouwdeel 1 is nog steeds stuk. 
15.Herstel slot loopdeur naast de speedgate door Accuraat.
Is uitgevoerd.
Algemeen:
16.Huurverhogingen 2023!
Niet-geliberaliseerde huurwoningen (lees: sociale huurwoningen) (42
woningen in onze wijk vallen daar onder)
Onvoldoende onderhoud is geen geldige basis om bezwaar te maken
tegen een huurverhoging!De huurders van sociale huurwoningen kunnen wel een
klacht indienen bij de Huurcommissie en huurverlaging aanvragen. De
maximale huurverhoging in 2023 is 3,1%.
Vul de huurcheck in: https://www.huurcommissie.nl/huurcommissiehelpt/huurprijscheck-zelfstandige-woonruimte
Geliberaliseerde woningen (lees: vrije sector woningen) hebben niet de
mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Huurcommissie.
Je kunt natuurlijk de huurprijscheck doen en daarbij de gebreken vermelden doch
de Huurcommissie kan in principe niet voor je een lagere huurprijs afdwingen.
Blijft over de mogelijkheid om e.e.a. via de rechter af te dwingen.
De nieuwe Wet Goed Verhuurderschap, die per 01 juli 2023 is ingegaan geldt –
met uitzondering van de informatieplicht – niet voor bestaande huurcontracten.
Bespreking met MVGM en Amvest op 26 juli 2023:
Op het dringende verzoek van de BC is er op 26 juli a.s. een gesprek met MVGM en
Amvest met het bestuur van de Bewoners Commissie.
Hierbij zullen aanwezig zijn:
Voor de verhuurder: Bram Groen (acc.man.) Demi Postma (technisch man.) alsmede de
assetmanager en de technisch manager van Amvest zelf.

Tijdens deze vergadering zullen bovenstaande problemen allemaal aan de orde komen.

UPDATE INZAKE PROBLEMEN IN COMPLEX CHICAGO 05-04-2023

Beste bewoners,

Als BC zijn wij dagelijks bezig, soms uren lang met het het achterstallig onderhoud en de problemen in ons complex. 

Dagelijks vindt communicatieplaats via email, telefoon en whatsapp met MVGM

Hierbij de status van e.e.a.  (Reactie van de technisch manager MVGM in het rood op één van mijn vele emailberichten). In het blauw een reactie c.q. laatste update van de BC. 

Beste Lex (BC Hoofddorp-centrum),

Hierbij mijn reactie op uw punten.

 • Toegangsdeuren bouwdeel 2 zijn stuk  vandaag 5/4 opdracht uitgezet bij DBS bonnummer 230402689 Al eerder besproken door de BC met DBS; alleen de formele opdracht van MVGM ontbrak nog . 
 • Dranger tussen liftenhal en garage is stuk; toegang is nu niet te gebruiken  vandaag 5/4 opdracht uitgezet bij Hacar bonnummer 230402708
 • Afronden vernieuwen CV-ketels en rookgasafvoeren door Bonarius dit wordt gewoon vervolgd door bonarius van de woningen waar de werkzaamheden niet door konden gaan zijn de bewoners geinformeerd over een nieuwe datum.
 • Wordt 11 mei 2023
 • Opsporen lekkage CVZ kast door Delta  zoals al benoemd kwam de lekkage vanaf het tegelpad aan de zijde van het Burg. van stamplein, hier is ook al een deel van de tegels weggehaald. Er zat een onafgedekte spleet waar het water zeer waarschijnlijk doorheen is gekomen. Aannemer Platina komt vandaag of dinsdag met een startdatum. Alle tegels en het zand van de toegangen worden weer verwijderd en de dakbedekking vernieuwd. Vervolgens worden de tegels op tegeldragers herplaatst. 
 • Elektra herstellen in de bergingen, stopcontacten in de gang bij de bergingen en afzuiging in de bergingen (vocht!) plaatsing van extra stopcontactpunten en het repareren van de verlichting in de bergingen zelf is nu niet mogelijk door de tijdelijke CVZ kast. Indien er extra punten bijkomen zullen er andere punten uitvallen.
 • Zeer spoedeisend is het herstel van de bel/videofooninstallatie bouwdeel 2  opdracht staat uit bij hacar 230318925 hierover om terugkoppeling gevraagd maar nog niks ontvangen. Noodherstel  heeft incidenteel plaatsgevonden. Op verzoek van de BC is thans een geheel nieuwe installatie besteld voor bouwdeel 2. 
 • Plan van aanpak en planning herstel oorzaak lekkages in de parkeergarage  wij zijn in afwaching van Patina zij dienen nog van een onderaannemer te vernemen wanneer zij de werkzaamheden voor een onderdeel van het plan kunnen uitvoeren.Aannemer Platina komt vandaag of dinsdag met een startdatum. Alle tegels en het zand van de toegangen worden weer verwijderd en de dakbedekking vernieuwd. Vervolgens worden de tegels op tegeldragers herplaatst.  
 • Bijwerken (schilder- en stucwerk) openbare ruimten alle complexen zoals al eerder benoemd is hier dit jaar geen budget voor dit is eind 2021 uitgevoerd. Ziet er naar mijn mening ook niet slecht uit. De technisch manager moet naar de oogarts!  Er is een keiharde afspraak gemaakt door de BC met MVGM dat 1 tot 2 keer per jaar al het schilder en witwerk in de publieke ruimten nagelopen zou worden.
 • Vernieuwen toplaag liftenhallen en gangen bij bergingen Chicago dit gaan wij pas doen wanneer de lekkage is verholpen anders heeft dit geen zin. Dat is begrijpelijk.
 • In werking stellen slagboom complex Chicago nieuw geplaatste slagboom is iets zwaarder en er moet daarom een extra veer geplaats worden, nagevraagd wanneer DBS dit kan uitvoeren.  Wij houden de vinger aan de pols.
 • Opnieuw aanbrengen en aansluiten verlichting op de hellingbaan complex Chicago uitgezet bij hacar, gevraagd om terugkoppeling op 4/4 staat uit onder opdrachtbonnummer 230310973 Een deel van de verlichting is nu helemaal kapot
 • Herstel overlay schakelaar complex Chicago: thans blijven alle lampen ook bij de toegangspaden dag en nacht vol branden. klopt door de tijdelijke CVZ is anders niet mogelijk
 • Herstel deurkrukken/ vernieuwen deurkrukringen alle deuren kelder en parterre door Accuraat besproken met Accuraat op 3/4 opdracht is ook uitgezet. De BC had al een principe afspraak met het bedrijf gemaakt, opdracht MVGM ontbrak alleen nog !
 • Vernieuwen “geen fietsen plaatsen” bij brievenbussen opdracht staat gezamenlijk met verlichting hellingbaan uit bij hacar Opdrachtbon 230310973
 • Herstel drukknop openen toegangsdeuren bouwdeel 2 in opdracht bij DBS samen met bovenstaande BC staat in nauw contact met DBS en de betrokken monteur
 • Herstel slot loopdeur naast de speedgate door Accuraat is besteld door Accuraat, zodra deze binnen is wordt dit geplaatst. Er was al een nieuw slot geplaatst maar de vorige monteur heeft een verkeerde cilinder geplaatst.  

Tot slot: 

BC Hoofddorp-centrum gaat in samenspraak met het Platform Amvest Huurders (PAH)  contact opnemen met de directie van Amvest om verslag te doen van de situatie en te pleiten voor een soepeler beleid MVGM en ruimer budget vanuit MVGM voor onderhoud. 

NOODSITUATIE COMPLEX CHICAGO (Antje Breijerstraat Hoofddorp)

Update: zaterdag 1 april 2023. 

Hacar heeft een noodsysteem aangelegd totdat de lekkages van definitief zijn verholpen en dan komt er een geheel nieuwe elektrische installatie aangezien de oude zakeringenkast is afgekeurd. Het bleek dat door het elektriciteit probleem de deurboxen van de liften stuk zijn gegaan. Kone Liften heeft dit inmiddels hersteld en de liften opnieuw in werking gezet. 

Gelukkig werkt de hydrofoor weer zodat er weer waterdruk is,  de liften werken weer. Helaas zijn de verlichting in de bergingen alsmede de stopcontacten in de gang  nog buiten werking. 

Dakdekkersbedrijf Delta gaat volgende week weer verder met het opsporen van de oorzaak van de lekkage. 

De BC heeft frequent contact met het account- en technische team van MVGM, die echt doordrongen zijn van de noodzaak tot snel definitief herstel. Het blijkt echter een ingewikkeld probleem; de vele deskundigen die inmiddels zijn geweest zien allen een andere oorzaak en hersteloplossing van het probleem. 

Door de uitval van de liften kon ook Bonarius de geplande werkzaamheden aan de  Cv-installaties en de rookgasafvoeren niet voortzetten. Er wordt een nieuwe dag ingepland; mogelijk over 14 dagen.

De BC zoekt thans contact met het Platform Amvest Huurders (PAH) en Amvest rechtstreeks om te verzoeken MVGM meer budgettaire ruimte te geven opdat zij hun werk als vastgoedbeheerders beter kunnen uitvoeren.

Conform nieuw gemaakte afspraken overlegt Floor Detail dagelijks met de Bewoners Commissie over de noodzaak tot het wegzuigen van het water; door de stroomuitval kon ook dit bedrijf haar werk niet verrichten de afgelopen dagen. Ter compensatie wordt de garage deze zaterdag alsnog droog gezogen en de watertonnen geleegd. 

Door de lekkages vanuit de tegelpaden (voor- en achterzijde complex) in de garage  is er nu ook water gelopen in de centrale meterkast van het complex waardoor een ernstige storing van de SVZ-kast zodat de elektricien alle stroom behalve de hydrofoor heeft moeten uitschakelen. Dit gezien de levensgevaarlijke situatie. De liften werken niet meer.  Alle verlichting is uit, de trappenhuizen zijn donker

De Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum is al dagen en avonden in de weer in het complex om – in samenspraak met MVGM – alle storingen te (laten) verhelpen. Het een na het andere apparaat gaat stuk door de vocht. 

De Bewoners Commissie (BC)  begrijpt heel goed dat de bewoners van het complex Chicago de overlast van de lekkages in de parkeergarage helemaal zat zijn.  Ook diverse leden van de BC wonen in het complex en ervaren dezelfde problemen.  De BC is teleurgesteld over het feit dat er bewoners zijn die het nodig achten om overige bewoners op te hitsen en suggereert tot het inhouden van huur etc etc.  De BC is niet bereid om met dit soort lieden samen te werken.  De BC spreekt met veel bewoners, heeft een luisterend oor voor een ieder en is vrijwel 24/7 bereikbaar. De BC is dan ook zeer teleurgesteld over het feit dat een bewoner in HC  schrijft dat het contact met de BC moeizaam verloopt terwijl de betrokkene  nooit zelf contact met de BC zoekt.

Goede communicatie met alle partijen is de basis van een goede oplossing. Populistisch geschreeuw is o.i. contraproductief.  Wij hechten aan een beschaafde benadering.

 

De status per 11 maart 2023:

Volgens MVGM heeft onderzoek uitgewezen dat de oorzaak van de lekkage vooral ligt bij een bouwfout bij bouwdeel 3 en de tuin aldaar.

De Bewoners Commissie acht het onwaarschijnlijk dat door een lekkage bij bouwdeel 3 aldaar en bij bouwdeel 2 en bij bouwdeel 1 wateroverlast is. De BC heeft voorgesteld aan MVGM om deze conclusie van dakdekker Patina in de prullenmand te gooien; MVGM houdt zich er echter aan vast.

De Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum overweegt nu het Platform Amvest Huurders en de assetmanager rechtstreeks hierover aan te schrijven.

Door de hevige regenval was het weer een natte kledderbende in onze parkeerkelder. Na twee dagen bellen door de BC kwam er eindelijk iemand van Aannemersbedrijf Floor Retail op 9 maart maar die heeft alleen een deel van het water bij bouwdeel 3 weggezogen. Inmiddels kwam het water vrijdag 10 maart  bij bouwdeel 2 alweer onder de deur door van het liftportaal. Levensgevaarlijk!  De motoren en scootmobiel staan doorlopend in het water te roesten.  Ook was er wateroverlast bij bouwdeel 1 en in hevige mate wederom bij bouwdelen 2 en 3.

Na dreigement van de Bewoners Commissie de brandweer de garage droog te laten zuigen,  bellen en mailen met het KCC, accountmanager Bram Groen, technisch manager Demi Postma, technisch inspecteur Guilaume en herhaald bellen met de aannemer werd toegezegd dag vrijdagmiddag 11 maart de garage zou worden drooggemaakt. Om 18.00 uur en 23.00 vrijdag was dit nog niet gebeurd en ook zaterdag  om 11.00 uur.  Zaterdagmiddag 11 maart is eindelijk het ergste water weggezogen.

Aangezien de aannemer het onderzoek nog niet heeft afgerond is de afspraak met MVGM voor overleg over  en planning van de werkzaamheden om de lekkage op te heffen niet doorgegaan.

Na rappel deelde de accountmanager van MVGM mede dat de aannemer – i.c.m. MVGM – nog niet een plan van aanpak, planning, offerte etc. kunnen overleggen. Nader overleg heeft dus geen zin op dit moment. Het probleem duurt nu al meer dan een jaar voort. De Bewoners Commissie wordt er triest van maar ziet geen mogelijkheden om het proces te versnellen helaas

De status per 4 februari 2023

Op 16 februari heeft de Bewoners Commissie een gesprek met MVGM op hun kantoor in Amsterdam inzake de situatie rondom de lekkage in Chicago.

De status per 04-01-2023

 • Al meer dan een jaar kampen de bewoners met ernstige lekkages in de parkeergarage onder complex Chicago. De lekkages zijn verergerd na renovatie van het looppad naar de 3 ingangen van het complex.
 • De garage staat nog steeds grotendeels blank als het geregend heeft en zorgt voor levensgevaarlijke situaties en ondergelopen bergingen.
 • Op 30 september j.l. heeft er een technische- en schoonmaakinspectieronde plaatsgevonden, georganiseerd door de BC waarbij naast (bestuurs-)leden van de BC ook bewoners, vertegenwoordigers van schoonmaakbedrijf Vinz en de nieuwe technisch manager van MVGM mevrouw Demi Postma  aanwezig waren.
 • Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum (de BC) is doorlopend in gesprek met MVGM wijst op de urgentie en voert de druk op door o.a. te dreigen met een melding bij Bouwtoezicht van de Gemeente.
 • Inmiddels is gebleken dat de garage op steeds meer plaatsen gaat lekken en lijkt zelfs het gewapend beton te zijn aangetast gezien de plaatselijke scheurvorming
 • De  elektronica van de speedgate was door inwerking van het water inmiddels doorgebrand en inmiddels vernieuwd. Ook de loopdeur is stuk maar wordt pas na het opheffen van de lekkages vernieuwd.
 • Aangetoond is dat de vorige aannemer zijn werk slecht heeft uitgevoerd en dat de gehele dakbedekking rondom het complex moet worden vernieuwd. MVGM heeft inmiddels een claim ingediend bij dit bedrijf
 • Offertes voor vernieuwing etc. zijn door MVGM inmiddels bij 2 bedrijven opgevraagd
 • De Bewoners Commissie houdt de vinger aan de pols en wordt inmiddels frequent geïnformeerd door MVGM over de voortgang
 • Via aansturing door de Bewoners Commissie wordt op vrijwel alle werkdagen het water met waterstofzuigers weggezogen.
 • Wij houden als BC de vinger aan de pols en houden de bewoners via deze website op de hoogte.

Groot technisch onderhoud complex Chicago

Eind maart begin april 2023 zal Bonarius de oude CV-ketels vervangen voor nieuwe exemplaren. Tevens zullen van alle woningen de CLV-kanalen waar de CV -ketel op aangesloten is worden vervangen. Dat betekent dat alle bewoners die onder/boven elkaar wonen tegelijkertijd thuis moeten zijn.  De BC denkt dat dit grote problemen zal geven gezien het feit dat veel huurders gewoon werken. Een exacte planning is overigens nog niet bekend. Alle bewoners hebben inmiddels van MVGM een voorbrief ontvangen.

De hiervoor genoemde werkzaamheden in bouwdeel 1 en 3 zijn afgerond. Door de lekkage was de lift in bouwdeel 2 uitgevallen waardoor een deel van de rookgasafvoeren en de CV-ketels aldaar nog vervangen moeten worden.  Een deel van de bewoners in dat bouwdeel heeft bericht ontvangen dat de werkzaamheden worden voortgezet op 11 mei 2023 maar diverse bewoners hebben geen bericht ontvangen.  Inmiddels heeft de BC MVGM verzocht te bevestigen dat de werkzaamheden alsnog op 11 mei 2023 worden voortgezet en te controleren of alle bewoners hiervan weten.