COMPLEX CHICAGO Ernstige lekkage en wateroverlast in de parkeergarage

Er komt maar geen einde aan de lekkages in parkeergarage en de overlast voor de bewoners!

 

De status per 11 maart 2023:

Volgens MVGM heeft onderzoek uitgewezen dat de oorzaak van de lekkage vooral ligt bij een bouwfout bij bouwdeel 3 en de tuin aldaar.

De Bewoners Commissie acht het onwaarschijnlijk dat door een lekkage bij bouwdeel 3 aldaar en bij bouwdeel 2 en bij bouwdeel 1 wateroverlast is. De BC heeft voorgesteld aan MVGM om deze conclusie van dakdekker Patina in de prullenmand te gooien; MVGM houdt zich er echter aan vast.

De Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum overweegt nu het Platform Amvest Huurders en de assetmanager rechtstreeks hierover aan te schrijven.

Door de hevige regenval was het weer een natte kledderbende in onze parkeerkelder. Na twee dagen bellen door de BC kwam er eindelijk iemand van Aannemersbedrijf Floor Retail op 9 maart maar die heeft alleen een deel van het water bij bouwdeel 3 weggezogen. Inmiddels kwam het water vrijdag 10 maart  bij bouwdeel 2 alweer onder de deur door van het liftportaal. Levensgevaarlijk!  De motoren en scootmobiel staan doorlopend in het water te roesten.  Ook was er wateroverlast bij bouwdeel 1 en in hevige mate wederom bij bouwdelen 2 en 3.

Na dreigement van de Bewoners Commissie de brandweer de garage droog te laten zuigen,  bellen en mailen met het KCC, accountmanager Bram Groen, technisch manager Demi Postma, technisch inspecteur Guilaume en herhaald bellen met de aannemer werd toegezegd dag vrijdagmiddag 11 maart de garage zou worden drooggemaakt. Om 18.00 uur en 23.00 vrijdag was dit nog niet gebeurd en ook zaterdag  om 11.00 uur.  Zaterdagmiddag 11 maart is eindelijk het ergste water weggezogen.

Aangezien de aannemer het onderzoek nog niet heeft afgerond is de afspraak met MVGM voor overleg over  en planning van de werkzaamheden om de lekkage op te heffen niet doorgegaan.

Na rappel deelde de accountmanager van MVGM mede dat de aannemer – i.c.m. MVGM – nog niet een plan van aanpak, planning, offerte etc. kunnen overleggen. Nader overleg heeft dus geen zin op dit moment. Het probleem duurt nu al meer dan een jaar voort. De Bewoners Commissie wordt er triest van maar ziet geen mogelijkheden om het proces te versnellen helaas

De status per 4 februari 2023

Op 16 februari heeft de Bewoners Commissie een gesprek met MVGM op hun kantoor in Amsterdam inzake de situatie rondom de lekkage in Chicago.

De status per 04-01-2023

 • Al meer dan een jaar kampen de bewoners met ernstige lekkages in de parkeergarage onder complex Chicago. De lekkages zijn verergerd na renovatie van het looppad naar de 3 ingangen van het complex.
 • De garage staat nog steeds grotendeels blank als het geregend heeft en zorgt voor levensgevaarlijke situaties en ondergelopen bergingen.
 • Op 30 september j.l. heeft er een technische- en schoonmaakinspectieronde plaatsgevonden, georganiseerd door de BC waarbij naast (bestuurs-)leden van de BC ook bewoners, vertegenwoordigers van schoonmaakbedrijf Vinz en de nieuwe technisch manager van MVGM mevrouw Demi Postma  aanwezig waren.
 • Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum (de BC) is doorlopend in gesprek met MVGM wijst op de urgentie en voert de druk op door o.a. te dreigen met een melding bij Bouwtoezicht van de Gemeente.
 • Inmiddels is gebleken dat de garage op steeds meer plaatsen gaat lekken en lijkt zelfs het gewapend beton te zijn aangetast gezien de plaatselijke scheurvorming
 • De  elektronica van de speedgate was door inwerking van het water inmiddels doorgebrand en inmiddels vernieuwd. Ook de loopdeur is stuk maar wordt pas na het opheffen van de lekkages vernieuwd.
 • Aangetoond is dat de vorige aannemer zijn werk slecht heeft uitgevoerd en dat de gehele dakbedekking rondom het complex moet worden vernieuwd. MVGM heeft inmiddels een claim ingediend bij dit bedrijf
 • Offertes voor vernieuwing etc. zijn door MVGM inmiddels bij 2 bedrijven opgevraagd
 • De Bewoners Commissie houdt de vinger aan de pols en wordt inmiddels frequent geïnformeerd door MVGM over de voortgang
 • Via aansturing door de Bewoners Commissie wordt op vrijwel alle werkdagen het water met waterstofzuigers weggezogen.
 • Wij houden als BC de vinger aan de pols en houden de bewoners via deze website op de hoogte.