Fietsenstalling op de Burg. van Stamplein ?

KOMT ER NU WEL OF NIET EEN FIETSENSTALLING OP HET                                                       BURG. VAN STAMPLEIN?

Tijdens de laatste vergadering van het Platforn Hoofddorp-centrum, waarin naast de gemeente en de gemeentelijke diensten vertegenwoordigd zijn de BewonersCommissies rondom het van Stamplein, MVGM en de ondernemers van het winkelcentrum deelde gebiedsmanager Hans Kleiss al aan dat de Gemeente de mogelijkheid onderzoek van het plaatsen van een gratis fietsenstalling op het Burg. van Stamplein. Dit naar aanleiding van de vele klachten doordat fietsen en scooters de ingang van het winkelcentrum belemmeren, waardoor voetgangers en met name minder validen en ouderen de toegang bijna belemmerd wordt tot het winkelcentrum.

Van belang is dat de stalling gratis is en zo dicht mogelijk bij de toegang van het winkelcentrum. De gemeente denkt aan een plaats nabij Dirk van de Broek; de BewonersCommissie denkt echter dat het bomenpleintje aan de andere kant van het plein, vlak bij de hoofdingang een betere plek is. Een probleem blijft natuurlijk de weekmarkt.  De weekmarkt is erg belangrijk voor Hoofddorp en omgeving doch ook commercieel van belang voor de winkeliers in het winkelcentrum. Bovendien zijn er afspraken gemaakt met de de “Meerlanden”, die het marktbeheer heeft. Bij plaatsing van een van de modellen van VelowSpace (zie hieronder) moeten een aantal marktkramen verdwijnen of verkleind worden. Begrijpelijkerwijze heeft de markt daar problemen mee. Bovendien is de capaciteit naar de mening van deze auteur te beperkt (24 fietsen).

. velowSpace-standaarduitvoering[1]DSCF7226veloMinck-ondergronds[1]

Linksboven: Model VelowSpase van Lo Minck Systemen (ca 24 fietsen)
In het midden: het Burg. van Stamplein tijdens een lapjesmarkt op zondag
Rechtsonder: Het “Velominck”systeem van hetzelfde ingenieursbureau:

Dit laatste betreft een geautomatiseerd en onbemand fietsparkeersysteem met een capaciteit tot 100 fietsen. Het gedeelte bovengronds is slechts klein en kan dichtbij de hoofdingang van het winkelcentrum geplaatst worden, waardoor de markt nauwelijks hinder ondervindt en bovendien visueel niet te zeer belastend is. Het grootste deel kan ondergronds, waarbij b.v. een deel van de bestaande ondergrondse parkeergarages hiervoor gebruikt zou kunnen worden.

Dit kost waarschijnlijk wel veel meer, maar dan heb je ook wat !! Ik vrees echter dat wij nog wel even geduld moeten hebben aangezien de Gemeente nog steeds aan het onderzoeken en studeren is. Ik zou het echter wel weten als ik de beslisser bij de gemeente was.

Lex Kleinhout, vz