Adressen en links

Diverse adressen, telefoonnummers

emailadressen en links 

MVGM

Accountteam Hoofddorp

Accountmanager Verzetsheldenwijk excl. complex New York: Jan-Ynze van der Schaaf 

Tel: 088-4324161 Email: jij.vander.schaaf@mvgm.nl

Accountmanager Toronto/Milaan:

Remco Weeber

Tel: 088-4324162  Email:r.weeber@mvgm.nl

Accountmanager New York:

Jordi Marsé

Tel: 088-4324713 Mobiel: 06-82370064

Email: j.marse@mngm.nl

 

Technisch opzichter: Demi Postma

Tel: 088-4324262 |Email: d,postma@mvgm.nl

Client manager: Mayre Nelson

Tel: 06-82552422 Email: mm.nelsen@mvgm.nl

Technisch manager: vacature

 

Centraal telefoonnummer
088 – 432 4000
Regiokantoor Amsterdam
Afdeling verhuur :088 432 4169     Email: verhuur.amsterdam@mvgm.nl
Secretariaat : 088 432 41 51
Storingen en andere technische storingen(24 uur per dag bereikbaar)  in je woning of de publieke ruimte van je complex
088 – 432 4100      Email: kcc.wonen@mvgm.nl
Correspondentieadres
Postbus 17106, 1001 JC Amsterdam 
Bezoekadres hoofdkantoor
(werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur)
Naritaweg 211, 1043CB te Amsterdam
Huurbetalingen/Huuropzegging
Huur betalingen :088-432 48 78  Email: debiteuren.wonen@mvgm.nl
Huur opzeggingen :088-432 4100 Emaill: huuropzegging.wonen@mvgm.nl
Internet algemeen
Huurdersportaal Sofi
www.mvgm.nl
https://mijnhuurwoning.mvgm.nl
Vastgoedbeheerder voor de complexen  Chicago, Stockholm , Londen, Toronto en Lugano:   MVGM Wonen Amsterdam
Vastgoedbeheerder voor complex New York: MVGM Rotterdam
Websites: https//:www.mvgm.nl/wonen https://www.ikwilhuren.nl
LET OP:
ALLE storingen dient u vanaf heden te melden bij de MVGM Klant Contact Centrum  (KCC) (24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar)
Telefoon: 088 – 4324100
Email: kcc.wonen@mvgm.nl


Politie Kennemerland

Alarmnummer
112
Niet spoedeisende meldingen of informatie
0900-8844
Anoniem meldingen doen aan de politie
0800-7000
Burgernet meldingen
0800-0011
Bezoekadres
Hoofdweg 8000, Hoofddorp
Postadres
Postbus 57, 2000AB HAARLEM
Internet
www.politie.nl/kennemerland
Contact met de wijkagent. Dit is voor de Verzetsheldenwijk, Piratenwijk, Graan voor Visch alsmede station & Beukenhorst de heer Stefan Jansen en voor Hoofddorp-centrum Reza Karimi Birgani 
0900-8844

Brandweer Kennemerland post Hoofddorp

Alarmnummer
112
Niet spoedeisende meldingen of informatie
023-5159500
Bezoekadres
Adrianahoeve 2, Hoofddorp
Postadres
Postbus 250, 2130AG HOOFDDORP
Internet
Brandweerpost Hoofddorp

Spaarne Ziekenhuis, locatie Hoofddorp

tevens spoedeisende hulp en huisartsenpost
Alarmnummer indien levensgevaar
112
Telefoon Huisartsenpost Haarlemmermeeren SEH
023-2242322
Telefoon Spoedeisende Hulp (SEH)
023-2242322
Bezoekadres
Spaarnepoort 1, Hoofddorp
Postadres
Spaarnepoort 1, 2134TM HOOFDDORP
E-mail
info@spaarneziekenhuis.nl
Internet
www.spaarneziekenhuis.nl
 
 

BewonersCommissies Hoofddorp-centrum  overleg

 Tijdens kantooruren
Voor spoedeisende zaken buiten de kantooruren (secretariaat en voorzitter      (Lex Kleinhout))
Secretariaat:
023-5251106 (Kleinhout Makelaardij)
06-53145736 (tevens WhatsApp) 
Bezoekadres
uitsluitend op afspraak:
Antje Breijerstraat 183, 2132 ZT Hoofddorp
Postadres
Antje Breijerstraat 183, 2132 ZT Hoofddorp
E-mail

 

 info@bchoofddorp-centrum.nl
secretariaat@bchoofddorp-centrum.nl
E-mail voor spoedeisende zaken
directie@kleinhout.nl
Internet bewonerscommissie
 
www.BChoofddorp-centrum.nl
 

Wijkraad Hoofddorp-centrum:

 

 

Gemeente Haarlemmermeer

tevens voor WMO-aanvragen

Telefoon
0900-1852
Bezoekadres
Raadhuisplein 1, Hoofddorp
Postadres
Postbus 250, 2130AG HOOFDDORP
E-mail
info@haarlemmermeer.nl
Internet
www.haarlemmermeer.nl
Klachtenmeldpunt gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Haarlemmermeer klachtenmeldpunt
0900-1852
Afvalverwerkingbedrijf de Meerlanden NV voor klachten
0297-381777
 Email afvalverw. bedrijf de Meerlanden
info@meerlanden.nl
Geluidshinder
020-6015555
 Emailadres voor klachten over geluidshinder
info@mailbas.nl
Openbaar vervoer Connexion
0900-2666399
Email Conexion
www.connexxion.nl
Meertaxi
020-5709520
RWE Haarlemmermeergas NV
023-5691234
Website connexion
www.rwe.nl
Nationale Ombudsman
www.nationaleombudsman.nl
Website: nationaleumbudsman.nl
Vereniging van Huurders in de Haarlemmermeer
www.vhh2000.nl
Telefoon: 023-5626276
Email: info@vhh2000.nl
De Woonbond
www.woonbond.nl
Tel: 020-5517766
Email: contactformulier woonbond
Amvest
Platform Amvest Huurders
www.amvest.nl
Secr. Kijkduinsestraat 1076,                                            2554 AL Den Haag
Contactformulier

 

Stichting Meerwaarde

Telefoon
023-5698888
Fax
023-5698887
Bezoekadres
Dokter van Dorstenstraat 1, Hoofddorp
Wijkcentrum “De Nieuwe Silo”
Graan voor Visch 14302, Hoofddorp
Telefoon  Buurtcentrum “De Nieuwe Silo”
023-5656400
Postadres Stg Meerwaarde
Postbus 429, 2130AK HOOFDDORP
E-mail Stg Meerwaarde
informatie@meerwaarde.nl
Internet Stg Meerwaarde
www.meerwaarde.nl
Jongeren Opbouwwerker Team Haarlemmermeer Noord
Mustapha El Moumene
Telefoon voor melding klachten over hangjongeren
023-5698888
Email voor meldingen en klachten over hangjongeren
straatcoaches@haarlemmermeer.nl

De Meerlanden

Milieu, afvalinzameling, straatreiniging en milieustraat
Telefoon (ma t/m vrij. Van 08.30 – 16.30 uur)
0297-381818
Bezoekadres
Aarbergerweg 41, Rijsenhout
Bezoekadres milieustraat Rijsenhout
Aarbergerweg 41, Rijsenhout
Bezoekadres milieustraat Heemstede
Cruquiusweg 47, Heemstede
Openingstijden milieustraten
ma t/m vr van 08.00 tot 16.30u, za van   09.00 tot 16.00u
Postadres
Postbus 391, 1430AJ AALSMEER
E-mail
pi@meerlanden.nl

Overige nuttige adressen