Over de Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum

Samenstelling & taakverdeling van het bestuur van de bewonerscommissie:

De bewonerscommissie is de schakel tussen de huurders enerzijds en de woningeigenaar/ vastgoedbeheerder alsmede de gemeente en gemeentelijke instellingen anderzijds.

Alle huurders van een woning in de  Verzetsheldenwijk , complex Lugano en de complexen Toronto-Milaan zijn automatisch lid van de bewonerscommissie.                       

Het lidmaatschap is gratis. De verhuurders betalen een fee voor elke huurder aan de bewonerscommissie om de kosten te dekken.

Juridisch valt de BewonersCommissie onder de VHH (Vereniging van Huurders in de Haarlemmermeer. Deze overkoepelende vereniging is op haar beurt lid van de landelijke Woonbond.

Het doel van de bewonerscommissie is om de belangen te behartigen van alle huurders, de onderlinge communicatie te bevorderen en de huurders te vertegenwoordigen bij besprekingen met de eigenaren van de huurwoningen, de vastgoedbeheerder, de Gemeente, Gemeentelijke diensten en derden. Tevens ziet ze toe op de kwaliteit en de veiligheid van de woonomgeving.

De BewonersCommissie Hoofddorp-centrum omvat huurders in de navolgende complexen:

 • Chicago
 • Stockholm
 • London
 • New York
 • Lugano 
 • Toronto
 • Milaan

Samenstelling bestuur BC Hoofddorp-Centrum & Taakverdeling:

Het bestuur bestaat uit de navolgende onderdelen:

 • Dagelijks bestuur (voorzitter/secretaris, vice-voorzitters en de penningmeester)
 • Portefeuillehouders en contactpersonen
 • Adviseurs

Het dagelijks bestuur wordt v.a. 01-10-2019 gevormd door:

 • Voorzitter / secretaris: A. Kleinhout (Lex)
 • Vice-voorzitter/plv. secretaris: Mevrouw M. Bos-Olymulder (Mariszkã)
 • Vice-voorzitte/plv. secretarisr: R. Smit (Rob)
 • Vice-voorzitter/2e secretaris : S. Kroone (Sylvia)
 • Penningmeester: Mevrouw I. van der Veer (Ilse) 

De portefeuillehouders complexen/contactpersonen zijn:

 • Lex Kleinhout: Eengezinswoningen Verzetsheldenwijk, wijk-  en algemene zaken
 • Mariszkà Bos: Complex Chicago
 • Rob Smit: Complex Lugano
 • Paul Sabel: Complex Lugano
 • Ilse v.d. Veer: Complexen New York
 • Jenny Smit: Complexen Stockholm
 • Marianne Uitendaal: complexen Stockholm
 • Yvonne Twint: Complexen London
 • Gerrie Blyleven: Complexen Stockholm
 • Gabriëlle Bosch-Koeijvoets: complexen Londen
 • Sylvia Kroone: Complexen Toronto en Milaan

Adviseur van BC Hoofddorp-centrum:

Marianne Uitendaal (servicekosten)

Vertegenwoordiging overlegorganen:

Gebiedsoverleg Hoofddorp-centrum (Gemeente)

Via Wijkraadcommissie Gebiedsoverleg: Mariszkã Bos

Platform Amvest Huurders

 • Marianne Uitendaal
 • Vacature