Vergaderplanningen.

Overleg Dorps- en wijkraden (halfjaarlijks overleg) op 08-06-2022:

Op woensdagavond 8 juni aanstaande is het Halfjaarlijks overleg tussen College van B&W en de Dorps- en wijkraden.

We zijn blij, dat we na lange tijd weer een fysieke bijeenkomst kunnen organiseren met als locatie: Het Trefpunt, Hoofdweg 1318 te Nieuw-Vennep.

Wij heten u graag welkom die avond om 18.00 uur voor een hapje eten, waarna we om circa 19.15 uur starten met de plenaire bijeenkomst. De avond zal duren tot ongeveer 22.00 uur.

De volgende onderwerpen staan in elk geval op het programma, een precieze agenda volgt nog:

  • Voorstellen van het nieuwe college van B&W
  • Veiligheid
  • Thema’s vanuit de gebieden (hiervoor vragen we uw hulp).

En omdat we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten, staat het programma vooral in het teken van elkaar ontmoeten. Ter voorbereiding van deze bijeenkomst en het maken van naambadges, vragen wij u:

  1. Meldt u zichzelf alstublieft aan met uw naam en de naam van uw Dorps- of wijkraad
  2. Geef alstublieft aan of  u wel / niet gebruik maakt van het buffet.

Schouwronde Hoofddorp centrum op donderdag 16 juni 2022 om 11.uur

Beste deelnemers Schouw Hoofddorp centrum,  Graag willen wij jullie uitnodigen voor het lopen van een schouwronde in Hoofddorp centrum op donderdag 16 juni om 11 uur.

Doelstelling In samenwerking met de gemeente zal er een schouwronde worden gelopen in Hoofddorp centrum. De schouw is bedoeld om gezamenlijk te kijken wat we in het centrum kunnen verbeteren en wie dat op kan pakken.

Het signaleren van knelpunten in de openbare ruimte en zorgen de gesignaleerde problemen verbeterd worden.

Deelnemers De schouw wordt gelopen met alle genodigde partijen. Het is van groot belang dat alle genodigde deelnemers hierbij aanwezig zijn. Mochten jullie niet bij de schouw aanwezig kunnen zijn dan vragen wij jullie deze uitnodiging door te sturen naar een vervangende collega. Het is niet de bedoeling dat er extra deelnemers aan deze uitnodiging worden toegevoegd. Wanneer de groep te groot wordt verliest het zijn doel.

Locatie:  Het verzamelpunt voor het lopen van de schouw zal zijn op het Raadhuisplein voor het oude gemeentehuis. Vanuit daar zullen wij gezamenlijk de route door het centrum lopen.

Vragen Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik dat graag brigitte.vletter@haarlemmermeer.nl of 06-12624486..  Graag tot 16 juni!

Met vriendelijke groeten,  Gemeente Haarlemmermeer (Gebiedsmanagement)        Brigitte Vletter