Herindeling van de Burgemeester van Stamplein, fiets parkeren en winkelwagentjes.

Op advies van onze bewoners commissie  richting  het Gebiedsmanagement Hoofddorp-centrum vond op 13 februari 2023 een eerste verkennende bespreking plaats m.b.t. de toekomstige inrichting van de Burgemeester van Stamplein. Aanwezig waren: de projectleider van de gemeente, de heer Arthur van Leeuwen, de projectleider van Wereldhave, een manager van Meerlanden namens de marktmeesters, 2 specialisten van vastgoedontwikkelbedrijf NEOO, optredende namens Wereldhave 2 stedenbouwkundigen, een landschapsarchitect, een kostendeskundige van de gemeente alsmede Rob Smit en Lex Kleinhout namens BC Hoofddorp-centrum.

Wereldhave streeft naar horecabedrijven en terrassen op het Burgemeester van Stamplein van hoog niveau en kwaliteit met een goede uitstraling, fungerende als representatieve poort naar Winkelcentrum 4 meren. Uiteraard wordt rekening gehouden met de belangen van de huidige horecaondernemers op het plein.  De verwachte vestiging van biefstuk- en hamburgerrestaurant Loetje gaat niet door. Vier Meren is naarstig opzoek naar een nieuwe invulling van de ruimten bij de nieuwe ingang van Winkelcentrum 4 Meren.

Dit botst wel met de visie van de Gemeente aangezien die de horeca wil concentreren op het Polderplein en de Kruisweg.

Een beperking bij het ontwikkelen van de plannen  is de markt op vrijdag; deze markt is van groot belang voor de bewoners, voor Hoofddorp en het winkelcentrum en blijft een vast gegeven.

Wereldhave hecht er ook zeer aan een goede oplossing te vinden voor het fietsparkeren en ruimte voor het halen en brengen van de winkelwagens.  De aanwezigen zijn het met elkaar eens dat het huidige wild-parkeren voor de nieuwe ingang van het centrum niet kan en dat er goed gehandhaafd moet worden zodra er een alternatieve oplossing is voor fietsen en scooters.

Het idee is nu om de vaste terrassen te versmallen, op gelijke hoogte te houden en verdeeld over het gehele plein. Met mooi weer zouden deze terrassen uitgebreid kunnen worden m.u.v. de vrijdag.

Wereldhave gaat onderzoeken of er een mogelijkheid is om de fietsen en scooters in het winkelcentrum te parkeren of in de parkeergarage.  M.b.t. deze laatste optie ligt Dirk dwars.

De Bewonerscommissie heeft inmiddels gesuggereerd een deel van het bomenplein te verplaatsen naar het  huidige grasveld bij lugano waardoor de markt aan die zijde meer ruimte krijgt en tegenover Dirk een bewaakte fietsenstalling, reparatiefaciliteit voor fietsen en ruimte voor het stallen van de winkelwagens te creëren.

De Gemeente heeft inmiddels het plan opgevat om een fietsenstalling te maken bij het voorgebouw voorbij de bioscoop. De Bewoners Commissie vindt dit een slecht plan aangezien niemand met een zware boodschappentas of winkelwagen vanaf Dirk, Jumbo of Albert Heijn van en naar zijn fiets gaat. Net als de oude fietsenstalling aan de Concourslaan is dit plan van de Gemeente al bij voorbaat gedoemd te mislukken.

Naar de mening van de Bewoners Commissie dient het fietsparkeren zo mogelijk in het winkelcentrum, in de parkeergarage Vier Meren of op het plein nabij de nieuwe entree van Winkelcentrum Vier Meren gesitueerd te worden.

De projectleider van de gemeente gaat nu – op basis van de tijdens de eerste cessie geventileerde ideeën een eerste plan opstellen, waarna alle partijen wederom bijeenkomen voor nader overleg.