STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN VERBOUWING WINKELCENTRUM 4 MEREN

Wereldhave Update:

een overzicht van de huidige werkzaamheden en toekomstige uitbreidingen

Update 27 februari 2023

Vier Meren blijft zich ontwikkelen! Er worden nieuwe units gebouwd, er komen nieuwe winkels en bestaande winkels worden vernieuwd. In deze blog vind je alle informatie over de werkzaamheden die de komende weken plaatsvinden. 👇 

Werkzaamheden entreegedeelte  

Het oude entree gedeelte richting het Burgemeester van Stamplein wordt nieuw leven ingeblazen met de bouw van twee nieuwe units. Daarnaast wordt er ook een nieuwe (nacht)entree met lift en trap gebouwd richting de parkeergarage en Albert Heijn. Boven de voormalige entree zal in een aantal weken de open pui worden vervangen voor een gesloten variant. Ook wordt er de komende week gewerkt aan de nieuwe lift achter Lincherie.  

Werkzaamheden toekomstige every.deli 

De nieuwe lift van Albert Heijn naar de Xenos, Blokker en Mediamarkt is nu in gebruik! De ruimte rondom de nieuwe lift wordt binnenkort verbouwd door Xenos en Albert Heijn. Daarnaast opent er deze week een vernieuwde entree tegenover Albert Heijn richting de parkeergarage. De oude entree wordt gesloopt en er wordt ook een nieuwe hellingbaan aangelegd. 

In de aanstaande weken wordt de balustrade rondom every.deli geplaatst.  

Werkzaamheden in de passage 

Let op: er staat een steiger midden in de passage voor de veiligheid, maar hier kun je veilig onderdoor lopen. 

In de komende weken wordt er gewerkt aan de tegelvloer in de passage. Zo wordt het bordes voor Blokker en Xenos deze week betegeld en wordt de hellingbaan voor Lincherie richting Toy Champ binnenkort aangepakt. Ook worden de puien van Xenos, Toy Champ en Lincherie vervangen. Tijdens deze werkzaamheden blijven de winkels bereikbaar voor bezoekers. Mindervaliden kunnen gebruik maken van het tijdelijke liftplateau bij Blokker.

Begin april wordt de nieuwe tegelvloer in fases gelegd. De start wordt gemaakt vanaf Adam Brandstore richting Etos. Ook hierbij geldt dat alle winkels gedurende de werkzaamheden bereikbaar blijven voor bezoekers. 

Er is onlangs een steiger opgebouwd langs de oude gevel van de Mediamarkt over het rolpad. Hier is een tijdelijke trap bijgeplaatst zodat bezoekers naast de nieuwe lift en het rolpad ook de trap kunnen gebruiken om Mediamarkt, Blokker en Xenos te bereiken. 

De vernieuwde puien van ICI Paris XL en Specsavers zijn af! De komende weken zijn La Place en Adam Brandstore aan de beurt. Daarnaast is ook de pui en draaideur tussen Only en Costes gesloopt. Er is inmiddels een start gemaakt aan de opbouwwerkzaamheden van de draaideur. Hierbij wordt ook de nieuwe pui van Costes meegenomen.  

Tot slot worden er veiligheidsvoorzieningen getroffen om de werkzaamheden rondom de nieuwe entree richting het Burgemeester van Stamplein te verrichten. Ook deze entree blijft bereikbaar voor bezoekers.  

Nieuwe winkels en horecazaken in Vier Meren 

Van Haren wordt twee keer zo groot en is druk bezig met de afbouw. Houd de socials van Van Haren en Vier Meren in de gaten voor de definitieve openingsdatum. Ook opent er binnenkort een nieuwe zaak naast Only en Mr. Smash. Ekmekci Horecazaak heeft afgelopen februari de sleutel in handen gekregen van de unit tussen Only en Mr. Smash. In een paar maanden zal er een feestelijke opening plaatsvinden. 🎉 

Kortom, er gebeurt veel in Vier Meren de komende weken. Ondanks de werkzaamheden blijven alle winkels bereikbaar, al dan niet via loopbruggen en/of afzettingen. Kom gezellig langs en ontdek de vernieuwingen in het centrum! 

Wereldhave nieuwsbrief  24 februari 2023

Onderwerp Update werkzaamheden winkelcentrum Vier Meren

Beste bewoners,

Met deze brief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de werkzaamheden in
winkelcentrum Vier Meren. Onze aannemer is sinds januari voortvarend aan de slag gegaan op  meerdere plekken in het winkelcentrum. Deze brief wordt zo goed mogelijk en zo concreet mogelijk in overleg met de aannemer opgesteld. Planningen zijn echter onderhevig aan wijzigingen, door o.a. zaken die de aannemer in de uitvoering tegen komt. We proberen met alle belanghebbende zo veel mogelijk rekening te houden, maar de pijn ook zo snel mogelijk te pakken, zodat de verbouwingsoverlast niet nog maanden lang aanhoudt. De verwachting is dan ook dat tot de zomer werkzaamheden zijn in Vier Meren door onze aannemer. Dit kan vanaf 07.00 uur ’s ochtends
doordeweeks voor overlast zorgen.

Opbouwen units in oude entree gedeelte
Er worden twee units nieuw gebouwd op de plek waar de oude entree richting het Burgemeester van Stamplein zat. Daarnaast wordt er op die plek ook een (nacht)entree met lift en trap gebouwd richting de parkeergarage en de Albert Heijn.
Boven de voormalig entree zal in een aantal weken de open pui worden vervangen voor een gesloten variant. Die opbouwwerkzaamheden vinden plaats tot en met week 17. Daarnaast zal in week 9 de verankering van de staalkolommen van de nieuwe lift (achter Lincherie) aangebracht worden. Dit kan overlast met zich meebrengen als deze vastgezet moeten worden. In week 10 zal de bovenste laag van de tegelvloer gesloopt moeten worden.

Werkzaamheden toekomstige every.deli
De nieuwe lift van Albert Heijn naar tussen Xenos en Blokker naar de Mediamarkt is operationeel en in gebruik. Xenos en Albert Heijn hebben de ruimte rondom de nieuwe lift weer teruggekregen en zullen dan ook kleinschalig gaan verbouwen. Dit kan overlast veroorzaken voor de bewoners aan die zijde. De ondernemers hebben een afbouwreglement van ons ontvangen waar zij zich aan moeten houden en waar wij op handhaven.
Daarnaast gaat de nieuwe entree van het winkelcentrum tegenover Albert Heijn richting de
parkeergarage open begin week 9. De nieuwe entree ligt naast de oude entree, dus daar hoeft u niet lang naar te zoeken.
In de kelder wordt in diezelfde week ook de oude hellingbaan eruit gehakt van de voormalige entree  in de parkeergarage naar het winkelcentrum.

Werkzaamheden in de passage
In week 9 zal het bordes voor de Blokker/Xenos getegeld worden. In week 10 tot en met week 13 zal de hellingbaan voor de Lincherie richting Toy Champ worden aangepakt. Ook daar komt nieuw tegelwerk. De winkels zijn bereikbaar via de zijde Blokker, de winkels blijven ook toegankelijk voor mindervaliden door middel van een tijdelijk liftplateau bij Blokker. Ook de puien van Xenos, Toy Champ en Lincherie worden die weken vervangen.
Vanaf week 14 zal de nieuwe tegelvloer verder in fases worden gelegd vanaf Adam richting Etos.
Uiteraard blijven de winkels bereikbaar, al dan niet via loopbruggen, paaltjes en/of afzettingen.
De balustrade rondom de every.deli wordt in week 9, 10 en 11 geplaatst.
Er is onlangs een steiger opgebouwd langs de oude gevel van de Mediamarkt over het rolpad richting de Mediamarkt heen. Er is een aparte tijdelijke trap bijgeplaatst, zodat bezoekers toch door middel van een trap, een rolpad en de nieuwe lift Mediamarkt in de tussentijd kunnen bereiken. De tijdelijke trap voor Blokker/Xenos blijft circa tot en met week 16 staan.
Om veiligheid te waarborgen is er een steiger geplaatst midden in de passage die blijft staan t/m circa week 13. Bezoekers kunnen hier eenvoudig en veilig onder door lopen. Op momenten dat dit plaatselijk niet kan, zorgen wij voor rechts- of linksom voor een alternatieve veilige doorgang.
De puien van ICI paris en Specsavers zijn ondertussen vernieuwd. De aannemer gaat het rijtje af dus binnenkort zullen die van La Place en Adam worden aangepakt. Dit zal in fases gebeuren en plaatsvinden tot en met week 13.
In week 6 jl. is de pui en draaideur tussen Only en Costes gesloopt. De opbouwwerkzaamheden lopen van week 6 tot en met week 16. De opbouw van de Costes pui aan de binnenzijde loopt hieraan gelijk.
Er worden veiligheidsvoorzieningen getroffen om de werkzaamheden rondom de nieuwe entree richting het Burgemeester van Stamplein te verrichten. De entree blijft bereikbaar zoals u gewend bent. Dit staat voorlopig gepland in week 13 t/m 15.
Nieuwe winkels/horeca zaken in Vier Meren
Van Haren wordt twee keer zo groot en is volop bezig met afbouwen. Houdt onze socials of die van Van Haren in de gaten voor de definitieve openingsdatum.
Ekmekci heeft begin februari de sleutel gekregen van de unit naast Only en Mr. Smash en zal dan gaan afbouwen. De verwachting is dat dit circa 3,5 maanden in beslag neemt, daarna zullen ze hun deuren feestelijk openen. Ook zij hebben het afbouwreglement ontvangen en daar zullen wij op handhaven.

Contactgegevens
De werkzaamheden in Vier Meren zullen helaas de komende maanden ook nog overlast met zich meebrengen. Afhankelijk van de locatie zal de overlast bij u als bewoner in meer of mindere mate aanwezig zijn.
De telefoonlijn bij geluidsoverlast en vragen over de werkzaamheden staat uiteraard nog steeds open via onze aannemer Retail Bouw via telefoonnummer 0314 39 07 28.
Voor algemene overige vragen blijft het eerste aanspreekpunt uiteraard de huismeester die elke dag aanwezig is op het winkelcentrum tijdens openingstijden van het winkelcentrum. De huismeester en zijn collega’s zijn te bereiken via 06 – 30 488 785 en via
Huismeesterhoofddorp@fvhfacility.nl.

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Thari van Aalst, Asset Manager

Voorgaande nieuwsbrieven:

Voorgaande nieuwsbrieven kunt u opvragen bij het secretariaat van onze Bewoners Commissie.