STAND VAN ZAKEN EN ONTWIKKELINGEN VERBOUWING WINKELCENTRUM 4 MEREN ALSMEDE DE PROBLEMEN EN NEGATIEVE GEVOLGEN VOOR WONINGHUURDERS BOVEN DE WINKELS.

De negatieve gevolgen voor veel woninghuurders boven de winkels in het winkelcentrum, Tuinweg en Burg. van Stamplein.
Update 27 juni 2023

Via bemiddeling van de Bewoners Commissie heeft op 27 juni 2023 een gesprek plaatsgevonden tussen de Taskforce gedupeerden WC Vier Meren (gedupeerden en 2 leden van het DB van de BC) en een vertegenwoordiging van Wereldhave.

Wereldhave had een luisterend oor en toonde begrip voor het overlast en de blijvende gevolgen voor de bewoners. Intern gaan ze zich beraden over eventuele compensatie van de bewoners. Conclusie: het was een positief gesprek en wij hebben stappen gezet. 

WAT IS ER AAN DE HAND:

De woninghuurders in en rondom het winkelcentrum hebben het ontzettend zwaar gehad de afgelopen maanden en nog. Naast het lawaai, de stof en gebrek aan privacy doordat werklieden werkzaamheden rondom de woningen uitvoeren is ook duidelijk voor vele het woongenot verlaagd doordat:

 • veel bewoners zijn hun vrije uitzicht richting het Burgemeester van Stamplein of het winkelcentrum verloren doordat de gevels van winkels naar voren zijn geplaatst
 • Diverse bewoners hebben totaal geen privacy meer in hun eigen woningen doordat er bedrijven boven de winkels worden gevestigd die via hun terras zo de woningen inkijken.
 • Wel worden de huren met 4,1 % verhoogd maar er is geen compensatie voor het verminderde woongenot en alle beproevingen die de huurders hebben moeten doorstaan door de verbouwing.

De bewoners o.a. van de Tuinweg en Burg. van Stamplein (boven en naast het winkelcenterum), waaronder een bestuurslid van onze BC hebben zich verenigd en zich gewend tot MVGM en Wereldhave om hun zorgen en problemen te ventileren. Zij zijn tot nu toe van het  kastje naar de muur gestuurd: Wereldhave stelt niet over de woningen te gaan en MVGM stelt dat zij niets met de verbouwing van doen hebben.

Zoals altijd verloopt met name de communicatie tussen de bewonersgroep en MVGM (accountmanager Remco Weeber) moeizaam.

De bewoners hebben inmiddels de hulp ingeroepen van het bestuur van de Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum. De problemen en zorgen van de bewoners zijn inmiddels in kaart gebracht en de BC heeft zich inmiddels verstaan met de nieuwe assetmanager van Wereldhave. 

Om te voorkomen dat alle partijen naar elkaar wijzen heeft de BC voorgesteld een rondetafelgesprek te organiseren met Wereldhave, MVGM/ Amvest, Platform Amvest Huurders (PAH),  de VHH (Vereniging van Huurders in de Haarlemmermeer),  de winkeliersvereniging en de Gemeente teneinde te trachten de zorgen  en de onzekerheden van de woninghuurders weg te nemen en minimaal de voorgenomen huurverhoging van MVGM van tafel te krijgen.  Tevens wil de BC meer weten over mogelijke oplossing t.b.v. parkeren winkelwagens, fietsen en scooters nabij de nieuwe ingang of in het winkelcentrum alsmede de herinrichting van het Burg. van Stamplein. 

Wereldhave Update:

Een overzicht van de huidige werkzaamheden en toekomstige uitbreidingen

Datum: 25 mei 2023

Beste bewoners,
Met deze brief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de werkzaamheden in
winkelcentrum Vier Meren. Onze aannemer is nog steeds aan het werk op meerdere plekken in het winkelcentrum. De grote constructieve werkzaamheden zijn inmiddels zo goed als afgerond wat betekent dat de overlast gelukkig aanzienlijk minder is.

De huidige werkzaamheden van onze aannemer bestaan voornamelijk uit schilderwerk en aftimmering in de passages en het verder afwerken van de winkelruimtes. Het trappenhuis en het gebied rondom de oude entree zal naar verwachting de komende weken ook worden afgerond.
Het schilderwerk boven het plein/ Every.deli en de wandpanelen in de centrale hal zal naar verwachting eind juni klaar zijn.

Los van de werkzaamheden door onze aannemers vindt momenteel ook de afbouw van een aantal winkelunits door onze (nieuwe) huurders plaats.

Ondanks dat wij niet veel hinder meer verwachten, kunt u vanzelfsprekend nog altijd bij overlast en vragen over de werkzaamheden contact opnemen met onze aannemer via onze aannemer Retail Bouw via telefoonnummer 0314 39 07 28.

Voor algemene overige vragen blijft het eerste aanspreekpunt uiteraard de huismeester die elke dag aanwezig is op het winkelcentrum tijdens openingstijden van het winkelcentrum. De huismeester en zijn collega’s zijn te bereiken via 06 – 30 488 785 en via Huismeesterhoofddorp@fvhfacility.nl.

Datum: 06 mei 2023. Geen update meer ontvangen.

Helaas is er na 29 maart 2023 geen update meer geweest. Wellicht ligt de oorzaak bij het feit dat de assetmanager mevrouw Athari van Aalst met zwangerschapsverlof is en thans wordt vervangen door Matthijs van der Linden. Laatstgenoemde moet zich weer geheel inlezen in alle dossiers.  Als Bewoners Commissie Hoofddor-centrum hebben wij om een nieuwe update verzocht. 

Datum:29 maart 2023
Onderwerp Update werkzaamheden winkelcentrum Vier Meren
Beste bewoners,

Met deze brief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de werkzaamheden in winkelcentrum Vier Meren.

Onze aannemer is nog steeds voortvarend aan de slag op meerdere plekken in het winkelcentrum. Deze brief wordt zo goed mogelijk en zo concreet mogelijk in overleg met de aannemer opgesteld. Planningen zijn echter onderhevig aan wijzigingen, door o.a. zaken die de aannemer in de uitvoering tegen komt. We proberen met alle belanghebbende zo veel mogelijk rekening te houden, maar de pijn ook zo snel mogelijk te pakken, zodat de verbouwingsoverlast niet nog maanden lang aanhoudt. De verwachting is dan ook dat tot de zomer  werkzaamheden zijn in Vier Meren door onze aannemer. Dit kan vanaf 07.00 uur ’s ochtends voor overlast zorgen.

 • Opbouwen units in oude entree gedeelte
  Er worden twee units nieuw gebouwd op de plek waar de oude entree richting het Burgemeester van Stamplein zat. Daarnaast wordt er op die plek ook een (nacht)entree met lift en trap gebouwd richting de parkeergarage en de Albert Heijn.
 • Op dit moment zijn alle sloopwerkzaamheden gereed
  met uitzondering van week 14 en in mindere mate in week 15 waarin nog enkele
  hakwerkzaamheden zullen plaatsvinden, daarna is het enkel het opbouwen. Dit laatste brengt reguliere bouwgeluiden met zich mee.
 • Boven de voormalig entree zal in een aantal weken de open pui worden vervangen voor een gesloten variant. Die opbouwwerkzaamheden vinden plaats tot en met week 17.
 • Werkzaamheden toekomstige every.deli
  Albert Heijn heeft ons aangegeven vanaf week 21 de ruimte rondom de nieuwe lift te gaan afbouwen. Deze afbouwwerkzaamheden blijven dus nog even op zich wachten. Dit kan eventuele overlast veroorzaken voor de bewoners aan die zijde. De ondernemers hebben een afbouwreglement van ons ontvangen waar zij zich aan moeten houden en waar wij op handhaven.
  Ook in de parkeergarage wordt de beschadigde vloer gerepareerd, deze gebieden worden vooraf netjes afgezet. Dit kan enige geuroverlast met zich meebrengen.
 • Werkzaamheden nieuwe entree Burgemeester van Stamplein
  Van 27 maart tot en met 16 april zal de aannemer het composiet aanbrengen aan de gevel rondom de nieuwe entree aan het Burgemeester van Stamplein. Zij zorgen voor een veilige doorgang voor bezoekers.
  Op maandag 17 en 18 april is de entree twee dagen gesloten in verband met het aanbrengen van de hemelwaterafvoer aan de buitenzijde van de nieuwe entree. Daarnaast zal ook de verlichting in de nieuwe entree worden aangebracht. We zullen bezoekers doorverwijzen naar de alternatieve doorgang en/of de entree aan de Marktlaan.
 • Werkzaamheden in de passage
  In week 13 zullen de ankers geboord worden voor de nieuwe units tussen Etos en Viet n Tea in. Dit kan geluidsoverlast met zich mee brengen.
  In week 16 en 17 zal het bordes voor de Blokker/Xenos getegeld worden, de hellingbaan voor de Lincherie richting Toy Champ worden aangepakt en de nieuwe tegelvloer verder in fases worden gelegd vanaf Adam richting Etos. Uiteraard blijven de winkels bereikbaar, al dan niet via loopbruggen, paaltjes en/of afzettingen.
  Er is onlangs een steiger opgebouwd langs de oude gevel van de Mediamarkt over het rolpad richting de Mediamarkt heen. Deze staat er zodat de aannemer daar de puien kan vervangen. Er is een aparte tijdelijke trap bijgeplaatst, zodat bezoekers toch door middel van een trap, een rolpad en de nieuwe lift Mediamarkt in de tussentijd kunnen bereiken. De tijdelijke trap voor Blokker/Xenos blijft circa tot en met week 16 staan.
 • De puien van ICI paris tot en met La Place zijn ondertussen vernieuwd. De aannemer gaat het rijtje af dus binnenkort zullen die van Songo fashion en Adam worden aangepakt. Dit zal in fases gebeuren en plaatsvinden tot en met week 14.
 • Nieuwe winkels/horeca zaken in Vier Meren Van Haren wordt twee keer zo groot en is volop bezig met afbouwen. Van Haren zal op vrijdag 7 april haar deuren weer feestelijk openen.
  Ekmekci heeft de sleutel gekregen van de unit naast Only en Mr. Smash. Zij hebben aangegeven dat zij vanaf april zullen gaan afbouwen. De verwachting is dat zij de deuren eind mei of begin juni zullen openen. Ook zij hebben het afbouwreglement ontvangen en daar zullen wij op handhaven.
 • Contactgegevens
  De werkzaamheden in Vier Meren zullen helaas de komende maanden ook nog overlast met zich meebrengen. Afhankelijk van de locatie zal de overlast bij u als bewoner in meer of mindere mate aanwezig zijn.
  De telefoonlijn bij geluidsoverlast en vragen over de werkzaamheden staat uiteraard nog steeds open via onze aannemer Retail Bouw via telefoonnummer 0314 39 07 28.
 • Voor algemene overige vragen blijft het eerste aanspreekpunt uiteraard de huismeester die elke dag aanwezig is op het winkelcentrum tijdens openingstijden van het winkelcentrum. De huismeester en zijn collega’s zijn te bereiken via 06 – 30 488 785 en via Huismeesterhoofddorp@fvhfacility.nl.
  Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben

Met vriendelijke groet,
Thari van Aalst,
sr. Asset Manager

Update 27 februari 2023

Vier Meren blijft zich ontwikkelen! Er worden nieuwe units gebouwd, er komen nieuwe winkels en bestaande winkels worden vernieuwd. In deze blog vind je alle informatie over de werkzaamheden die de komende weken plaatsvinden. 👇

Werkzaamheden entreegedeelte  

Het oude entree gedeelte richting het Burgemeester van Stamplein wordt nieuw leven ingeblazen met de bouw van twee nieuwe units. Daarnaast wordt er ook een nieuwe (nacht)entree met lift en trap gebouwd richting de parkeergarage en Albert Heijn. Boven de voormalige entree zal in een aantal weken de open pui worden vervangen voor een gesloten variant. Ook wordt er de komende week gewerkt aan de nieuwe lift achter Lincherie.  

Werkzaamheden toekomstige every.deli 

De nieuwe lift van Albert Heijn naar de Xenos, Blokker en Mediamarkt is nu in gebruik! De ruimte rondom de nieuwe lift wordt binnenkort verbouwd door Xenos en Albert Heijn. Daarnaast opent er deze week een vernieuwde entree tegenover Albert Heijn richting de parkeergarage. De oude entree wordt gesloopt en er wordt ook een nieuwe hellingbaan aangelegd. 

In de aanstaande weken wordt de balustrade rondom every.deli geplaatst.  

Werkzaamheden in de passage 

Let op: er staat een steiger midden in de passage voor de veiligheid, maar hier kun je veilig onderdoor lopen. 

In de komende weken wordt er gewerkt aan de tegelvloer in de passage. Zo wordt het bordes voor Blokker en Xenos deze week betegeld en wordt de hellingbaan voor Lincherie richting Toy Champ binnenkort aangepakt. Ook worden de puien van Xenos, Toy Champ en Lincherie vervangen. Tijdens deze werkzaamheden blijven de winkels bereikbaar voor bezoekers. Mindervaliden kunnen gebruik maken van het tijdelijke liftplateau bij Blokker.

Begin april wordt de nieuwe tegelvloer in fases gelegd. De start wordt gemaakt vanaf Adam Brandstore richting Etos. Ook hierbij geldt dat alle winkels gedurende de werkzaamheden bereikbaar blijven voor bezoekers. 

Er is onlangs een steiger opgebouwd langs de oude gevel van de Mediamarkt over het rolpad. Hier is een tijdelijke trap bijgeplaatst zodat bezoekers naast de nieuwe lift en het rolpad ook de trap kunnen gebruiken om Mediamarkt, Blokker en Xenos te bereiken. 

De vernieuwde puien van ICI Paris XL en Specsavers zijn af! De komende weken zijn La Place en Adam Brandstore aan de beurt. Daarnaast is ook de pui en draaideur tussen Only en Costes gesloopt. Er is inmiddels een start gemaakt aan de opbouwwerkzaamheden van de draaideur. Hierbij wordt ook de nieuwe pui van Costes meegenomen.  

Tot slot worden er veiligheidsvoorzieningen getroffen om de werkzaamheden rondom de nieuwe entree richting het Burgemeester van Stamplein te verrichten. Ook deze entree blijft bereikbaar voor bezoekers.  

Nieuwe winkels en horecazaken in Vier Meren 

Van Haren wordt twee keer zo groot en is druk bezig met de afbouw. Houd de socials van Van Haren en Vier Meren in de gaten voor de definitieve openingsdatum. Ook opent er binnenkort een nieuwe zaak naast Only en Mr. Smash. Ekmekci Horecazaak heeft afgelopen februari de sleutel in handen gekregen van de unit tussen Only en Mr. Smash. In een paar maanden zal er een feestelijke opening plaatsvinden. 🎉 

Kortom, er gebeurt veel in Vier Meren de komende weken. Ondanks de werkzaamheden blijven alle winkels bereikbaar, al dan niet via loopbruggen en/of afzettingen. Kom gezellig langs en ontdek de vernieuwingen in het centrum! 

Wereldhave nieuwsbrief  24 februari 2023

Onderwerp Update werkzaamheden winkelcentrum Vier Meren

Beste bewoners,

Met deze brief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van de werkzaamheden in
winkelcentrum Vier Meren. Onze aannemer is sinds januari voortvarend aan de slag gegaan op  meerdere plekken in het winkelcentrum. Deze brief wordt zo goed mogelijk en zo concreet mogelijk in overleg met de aannemer opgesteld. Planningen zijn echter onderhevig aan wijzigingen, door o.a. zaken die de aannemer in de uitvoering tegen komt. We proberen met alle belanghebbende zo veel mogelijk rekening te houden, maar de pijn ook zo snel mogelijk te pakken, zodat de verbouwingsoverlast niet nog maanden lang aanhoudt. De verwachting is dan ook dat tot de zomer werkzaamheden zijn in Vier Meren door onze aannemer. Dit kan vanaf 07.00 uur ’s ochtends
doordeweeks voor overlast zorgen.

Opbouwen units in oude entree gedeelte
Er worden twee units nieuw gebouwd op de plek waar de oude entree richting het Burgemeester van Stamplein zat. Daarnaast wordt er op die plek ook een (nacht)entree met lift en trap gebouwd richting de parkeergarage en de Albert Heijn.
Boven de voormalig entree zal in een aantal weken de open pui worden vervangen voor een gesloten variant. Die opbouwwerkzaamheden vinden plaats tot en met week 17. Daarnaast zal in week 9 de verankering van de staalkolommen van de nieuwe lift (achter Lincherie) aangebracht worden. Dit kan overlast met zich meebrengen als deze vastgezet moeten worden. In week 10 zal de bovenste laag van de tegelvloer gesloopt moeten worden.

Werkzaamheden toekomstige every.deli
De nieuwe lift van Albert Heijn naar tussen Xenos en Blokker naar de Mediamarkt is operationeel en in gebruik. Xenos en Albert Heijn hebben de ruimte rondom de nieuwe lift weer teruggekregen en zullen dan ook kleinschalig gaan verbouwen. Dit kan overlast veroorzaken voor de bewoners aan die zijde. De ondernemers hebben een afbouwreglement van ons ontvangen waar zij zich aan moeten houden en waar wij op handhaven.
Daarnaast gaat de nieuwe entree van het winkelcentrum tegenover Albert Heijn richting de
parkeergarage open begin week 9. De nieuwe entree ligt naast de oude entree, dus daar hoeft u niet lang naar te zoeken.
In de kelder wordt in diezelfde week ook de oude hellingbaan eruit gehakt van de voormalige entree  in de parkeergarage naar het winkelcentrum.

Werkzaamheden in de passage
In week 9 zal het bordes voor de Blokker/Xenos getegeld worden. In week 10 tot en met week 13 zal de hellingbaan voor de Lincherie richting Toy Champ worden aangepakt. Ook daar komt nieuw tegelwerk. De winkels zijn bereikbaar via de zijde Blokker, de winkels blijven ook toegankelijk voor mindervaliden door middel van een tijdelijk liftplateau bij Blokker. Ook de puien van Xenos, Toy Champ en Lincherie worden die weken vervangen.
Vanaf week 14 zal de nieuwe tegelvloer verder in fases worden gelegd vanaf Adam richting Etos.
Uiteraard blijven de winkels bereikbaar, al dan niet via loopbruggen, paaltjes en/of afzettingen.
De balustrade rondom de every.deli wordt in week 9, 10 en 11 geplaatst.
Er is onlangs een steiger opgebouwd langs de oude gevel van de Mediamarkt over het rolpad richting de Mediamarkt heen. Er is een aparte tijdelijke trap bijgeplaatst, zodat bezoekers toch door middel van een trap, een rolpad en de nieuwe lift Mediamarkt in de tussentijd kunnen bereiken. De tijdelijke trap voor Blokker/Xenos blijft circa tot en met week 16 staan.
Om veiligheid te waarborgen is er een steiger geplaatst midden in de passage die blijft staan t/m circa week 13. Bezoekers kunnen hier eenvoudig en veilig onder door lopen. Op momenten dat dit plaatselijk niet kan, zorgen wij voor rechts- of linksom voor een alternatieve veilige doorgang.
De puien van ICI paris en Specsavers zijn ondertussen vernieuwd. De aannemer gaat het rijtje af dus binnenkort zullen die van La Place en Adam worden aangepakt. Dit zal in fases gebeuren en plaatsvinden tot en met week 13.
In week 6 jl. is de pui en draaideur tussen Only en Costes gesloopt. De opbouwwerkzaamheden lopen van week 6 tot en met week 16. De opbouw van de Costes pui aan de binnenzijde loopt hieraan gelijk.
Er worden veiligheidsvoorzieningen getroffen om de werkzaamheden rondom de nieuwe entree richting het Burgemeester van Stamplein te verrichten. De entree blijft bereikbaar zoals u gewend bent. Dit staat voorlopig gepland in week 13 t/m 15.
Nieuwe winkels/horeca zaken in Vier Meren
Van Haren wordt twee keer zo groot en is volop bezig met afbouwen. Houdt onze socials of die van Van Haren in de gaten voor de definitieve openingsdatum.
Ekmekci heeft begin februari de sleutel gekregen van de unit naast Only en Mr. Smash en zal dan gaan afbouwen. De verwachting is dat dit circa 3,5 maanden in beslag neemt, daarna zullen ze hun deuren feestelijk openen. Ook zij hebben het afbouwreglement ontvangen en daar zullen wij op handhaven.

Contactgegevens
De werkzaamheden in Vier Meren zullen helaas de komende maanden ook nog overlast met zich meebrengen. Afhankelijk van de locatie zal de overlast bij u als bewoner in meer of mindere mate aanwezig zijn.
De telefoonlijn bij geluidsoverlast en vragen over de werkzaamheden staat uiteraard nog steeds open via onze aannemer Retail Bouw via telefoonnummer 0314 39 07 28.
Voor algemene overige vragen blijft het eerste aanspreekpunt uiteraard de huismeester die elke dag aanwezig is op het winkelcentrum tijdens openingstijden van het winkelcentrum. De huismeester en zijn collega’s zijn te bereiken via 06 – 30 488 785 en via
Huismeesterhoofddorp@fvhfacility.nl.

Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Thari van Aalst, Asset Manager

Voorgaande nieuwsbrieven:

Voorgaande nieuwsbrieven kunt u opvragen bij het secretariaat van onze Bewoners Commissie.