COMPLEX LUGANO

De woningappartementen van het complex Lugano bevinden zich gedeeltelijk aan het Burgemeester van Stamplein en gedeeltelijk aan het Raadhuisplein (boven o.a. de apotheek).

GEEN GAS EN TOCH HOGE ENERGIELASTEN.

De hogere lasten ontstaan o.a.

a. doordat de vastrechtkosten van de WKO-installatie door MVGM aan de bewoners       wordt doorberekend. De BC is  daar er niet mee eens. In samenwerking met de Woonbond, VHH en het Platform Amvest Huurders (PAH) is de Bewoners Commissie Hoofddorp-=centrum inmiddels een juridische procedure gestart tegen Amvest/MVGM. De advocaten hebben inmiddels een sommatie gezonden aan Amvest. Lees meer via bovenstaande link.

b. doordat de energiekosten bij een WKO (Warmte Koude Opslag) wettelijk gekoppeld is aan de gasprijs. De overheid tracht dit probleem door aanvullende wetgeving in opdracht van de 2e kamer op te lossen maar het schiet niet echt op. Wij houden de vinger aan de pols en waar nodig zal de BC inspreken bij de besluitvorming.

VVE (VERENIGING VAN EIGENAREN) COMPLEX LUGANO VERSUS DE HUURDERS.

Het complex Lugano is gesplitst in appartementsrechten en vervolgens zijn er weer ondersplitsingen.  Het probleem is dus dat je als huurder c.q. Bewoners Commissie van het kastje naar de muur wordt gestuurd als er iets aan de hand is , achterstallig onderhoud, kapotte deuren etc.  MVGM verwijst standaard naar de VvE (die onder leiding van MVGM staat) en de besluitvorming bij de VvE verloopt traag.

Onze vicevoorzitter en tevens portefeuillehouder Lugano Rob Smit heeft zijn handen vol aan de communicatie met o.a. MVGM en anderen.

MVGM vertegenwoordigt volgens eigen zeggen – als eigenaar van de huurwoningen – de huurders maar behartigt o.i. vooral de belangen van de beleggers c.q. Amvest naar onze mening.  De Bewoners Commissie heeft als vertegenwoordiger van de huurders geen zetel in de VvE en mag ook niet aanwezig zijn bij de bestuursvergaderingen. De overheid buigt zich al tijden over dit onderwerp en bekijkt de mogelijkheden om deelname van huurders aan de VvE te regelen. Wij verwachten dat de besluitvorming hierover nog jaren op zich laat wachten door de lobby van corporaties en vastgoedeigenaren.

Als BC zijn wij hard in de weer om te trachten de huurdersparticipatie te bevorderen en toch toegang tot de VvE vergaderingen te krijgen. Wij doen van de eventuele vorderingen verslag op deze website.