HYBRIDE WONINGCOMPLEXEN VvE EN HUUR

Problemen bij een hybride woonsituatie (Appartementencomplex met zowel koop- als huurappartementen) en de VvE (Vereniging van Eigenaren) is een moeizame situatie.

  • Een dergelijke situatie doet zich voor in complex Lugano en diverse complexen in de Verzetsheldenwijk.
  • Deze situatie is zowel voor de particuliere eigenaren als voor de huurders heel vervelend
  • Besluiten worden genomen binnen de Algemene Leden Vergadering (ALV)  van de VvE binnen Lugano wordt gevormd door de eigenaren van het complex waarbij de huurappartementen namens AMVEST worden vertegenwoordigd door MVGM.
  • Het bestuur wordt gevormd door een afdeling van MVGM!
  • De huurders (lees de Bewoners Commissie namens de huurders)  worden derhalve niet vertegenwoordigd binnen de ALV en dat willen de leden van de VvE/MVGM ook niet. 
  • Er zijn echter wettelijke mogelijkheden om de huurders alsnog te doen vertegenwoordigen binnen de ALV van de VvE en zodoende invloed te hebben op de besluitvorming m.b.t. bijvoorbeeld onderhoud en servicekosten.
  • Het bestuur van de BC maakt zich hard om dit voor elkaar te krijgen en als dat lukt is dat een landelijk unicum.
  • I.v.m. hiermede is de structuur van de BC kortgeleden aangepast waardoor elke huurder automatisch lid is van de Bewoners Commissie behalve als een bewoner uitdrukkelijk aan de BC of MVGM verklaart niet door de BC vertegenwoordigd te willen worden.
  • Wij houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.