Berichten Verkeer Structuur Plan (VSP) en parkeren

09-07-2022:

De gemeente heeft een concept Verkeer Structuur Plan (VSP)  gemaakt en dit aan haar partners ter beoordeling voorgelegd alvorens dit naar de Gemeenteraad te zenden.  Wijkraad Hoofddorp-centrum is belangrijke partner voor de gemeente.  De Wijkraadcommissie Verkeer en Parkeren heeft het VSP bestudeerd en de gemeente verzocht om nader overleg aangezien een aantal plannen naar de mening van de wijkraad niet in het belang zijn van de bewoners.

Voorbeeld: De gemeente stelt voor de Van Heuven Goedhartlaan autoluw te maken, de Wijkraad heeft dit voornemen afgewezen.

De Wijkraad vindt belangrijk:

  1.  Voetgangers, fietsers, scooterrijders, openbaar vervoer en auto’s dienen gelijk te worden behandeld.
  2. Sluipverkeer moet uit het centrum van Hoofddorp wordt geweerd
  3. De parkeergarages moeten goed bereikbaar blijven
  4. De woningen moeten goed bereikbaar blijven voor de auto
  5. Het plan om de parkeernorm voor nieuwe woning te verlagen moet van tafel
  6. Eerst nieuwe parkeerruimte maken voordat de oude parkeerplaatsen verdwijnen
  7. Met spoed een nieuwe parkeergarage bouwen op de Binnenweg met 2 verdiepingen onder de grond en 2 verdiepingen boven de grond. Architectuur aanpassen aan de wensen van de hier tegenover gelegen woningen.

Op woensdag 13 mei vindt Teams overleg plaats tussen de Wijkraad en de Gemeente.