Bewonerscommissie Hoofddorp-centrum

BEWONERSCOMMISSIES HOOFDDORP-CENTRUM

Bewonerscommissie Hoofddorp-centrum is een fusie van diverse bewonerscommissies in Hoofddorp-centrum en vormt de schakel tussen de huurders enerzijds en de woningeigenaar/ vastgoedbeheerder alsmede de gemeente en gemeentelijke instellingen anderzijds.

Alle huurders van een woning in de  Verzetsheldenwijk en de complexen Lugano,  Toronto en Milaan  in beheer bij vastgoedmanager MVGM zijn automatisch  en gratis lid van de bewonerscommissie.

Het lidmaatschap is gratis. De verhuurders betalen een fee voor elke huurder aan de bewonerscommissie om de kosten te dekken.

BC Hoofddorp-centrum is lid van het Platform Amvest Huurders (PAH)dit platform vormt de landelijke schakel tussen de bewoners commissies (huurders) en woningeigenaar Amvest alsmede van Wijkraad Hoofddorp-centrum.

Juridisch valt de BewonersCommissie onder de VHH (Vereniging van Huurders in de Haarlemmermeer); de statuten van VHH zijn van toepassing op onze bewonerscommissie. Deze overkoepelende vereniging is op haar beurt lid van de landelijke Woonbond.

Het doel van de bewonerscommissie is om de belangen te behartigen van alle huurders, de onderlinge communicatie te bevorderen en de huurders te vertegenwoordigen bij besprekingen met de eigenaren van de huurwoningen, de vastgoedbeheerder, de Gemeente, Gemeentelijke diensten en derden. Tevens ziet ze toe op de kwaliteit en de veiligheid van de woonomgeving.

Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement van BewonersCommissie Hoofddorp-centrum

De BewonersCommissie Hoofddorp-centrum omvat thans huurders in de navolgende complexen:

  • Chicago
  • Stockholm
  • London
  • New York
  • Lugano
  • Toronto
  • Milaan
  • Huureengezinswoningen via MVGM

Bestuur Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum:

Het bestuur van Bewoners commissie  (BC) Hoofddorp-centrum wordt gevormd door een Dagelijks Bestuur (DB) en een Algemeen Bestuur (AB). Het dagelijks bestuur voert de besluiten uit van het Algemeen Bestuur. Voor de samenstelling van het bestuur klik hier.

Hieronder vindt je informatie over je complex

klik voor de complexen: Verzetsheldenwijk (Chicago, Stockholm, Londen) 

klik voor de complexen: New York

klik voor het complex: Lugano

klik voor de complexen: Toronto en Milaan