Berichten m.b.t. de herontwikkeling van Hoofddorp-centrum

28-04-2022 Nieuwsbrief inzake Dik Tromplein en Marktpleinkerk (definitief) 

2022-04-28 Nieuwsbrief TROM en Marktpleinkerk (definitief)

Definitieve tekening van het hekwerk sloop Raadhuis:

Hekwerk sloop Raadhuis

26-04-2022 Rijroute afvoer puin inzake sloop Raadhuis:

Logistiek nieuws Rijroute afvoeren puin sloop Raadhuis

11-04-2022 Presentatie en vragen m.b.t. sloop van het Raadhuis op de bijeenkomst van 23 maart 2022:

Presentatie bijeenkomst sloop 23 maart 2022 (pdf) Vragen & Antwoorden – Sloop Raadhuis