Categoriearchief: Geen categorie

Nieuwsbrief Dorps- en wijkraden dd 13 mei 2022

Plenaire Vergadering voor Dorps- en Wijkraden op 8 juni 2022:

Hierbij ontvangt u 3 onderwerpen ter informatie:
1. Reminder – Halfjaarlijks overleg Dorps- en wijkraden
2. Gescheiden inzameling PBD en glas bij bedrijven en organisaties
3. Indienen ruimtelijke initiatieven
1. Reminder – Halfjaarlijks overleg Dorps- en wijkraden
Onderstaande uitnodiging stuurden wij u enige tijd geleden. Vergeet niet om u te aanmelden, zie hieronder voor verdere informatie:
Op woensdagavond 8 juni aanstaande is het Halfjaarlijks overleg tussen College van B&W en de Dorps- en wijkraden.
We zijn blij, dat we na lange tijd weer een fysieke bijeenkomst kunnen organiseren met als locatie:
Het Trefpunt, Hoofdweg 1318 te Nieuw-Vennep.
Wij heten u graag welkom die avond om 18.00 uur voor een hapje eten, waarna we om circa 19.15 uur starten met de plenaire bijeenkomst. De avond zal duren tot ongeveer 22.00 uur.
De volgende onderwerpen staan in elk geval op het programma, een precieze agenda volgt nog:
➢ Voorstellen van het nieuwe college van B&W
➢ Veiligheid
➢ Thema’s vanuit de gebieden (hiervoor vragen we uw hulp).

Themavoorstel van Wijkraad Hoofddorp-centrum:  Het mobiliseren en enthousiasmeren van wijkbewoners.  
En omdat we elkaar weer in levende lijve kunnen ontmoeten, staat het programma vooral in het teken van elkaar ontmoeten.

Ter voorbereiding van deze bijeenkomst en het maken van naambadges, vragen wij u:
1. Meldt u zichzelf alstublieft aan met uw naam en de naam van uw Dorps- of wijkraad
2. Geef alstublieft aan of u wel / niet gebruik maakt van het buffet.
De voorzitter van Wijkraad Hoofddorp-centrum zal de Wijkraad op deze vergadering
vertegenwoordigen en heeft zich inmiddels aangemeld.

2. Meld je aan voor gescheiden inzameling PBD en glas bij bedrijven en organisaties
Bedrijven, maar ook scholen en andere organisaties kunnen vanaf 1 januari plastic verpakkingen, blik,
drinkkarton en glas gescheiden laten ophalen. De gescheiden inzameling is kosteloos. Er is één
voorwaarde: meld je voor 18 mei aan. Op het werk of op school is het vaak nog niet mogelijk afval te
scheiden. Daar komt verandering in want het verpakkingsafval wordt straks gescheiden opgehaald.
Het gaat om hetzelfde soort verpakkingsafval als mensen thuis hebben, zonder statiegeld:
drinkpakken, plastic verpakkingen van bijvoorbeeld boterhambeleg en koek- en snoepverpakkingen,
blik, glazen potten en flessen. Lees meer: https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/ookgescheiden-inzameling-pbd-en-glas-bij-bedrijven

3. Indienen ruimtelijke initiatieven
Vanaf 1 april kunnen inwoners met een ruimtelijk initiatief terecht bij team Vergunningen van gemeente Haarlemmermeer. Een ruimtelijk initiatief is een plan dat niet past binnen het bestaande bestemmingsplan of de structuurvisie op een plek. Via de Wegwijzer op de website kan de inwoner nagaan of het idee past binnen de voorwaarden die wij stellen aan een ruimtelijk initiatief. Past dat?
Dan kan de inwoner het ruimtelijk initiatief aanmelden via een e-formulier.
Collega’s van team Vergunningen controleren dan of het initiatief past binnen de visie van de gemeente, maar ook van andere overheden. Keuren zij het initiatief goed? Dan kan de inwoner een omgevingsvergunning aanvragen. Meer informatie hierover staat op de website

Berichten Bewoners Commissie (BC) Hoofddorp-centrum 15-05-2022

Bewoners Commissie (BC) Hoofddorp-centrum behartigt de belangen van de Amvest- huurders van complexen in het centrum van Hoofddorp-centrum:

  • Eengezinswoningen Verzetsheldenwijk
  • Complex Chicago (Verzetsheldenwijjk)
  • Complexen Stockholm (Verzetsheldenwijk)
  • Complexen Londen (Verzetsheldenwijk)
  • Complexen New York (Verzetsheldenwijk)
  • Complex Lugano (Burg. van Stamplein/ Raadhuisplein)
  • Complex Milaan (Burg. van Stamplein)
  • Complexen Toronto (Burg. van Stamplein/ Tuinweg)

De complexen worden beheert door MVGM Amsterdam en MVGM Rotterdam                       (complex New York).

Voor vragen over je huurwoning kunt het beste in de eerste instantie te recht bij de MVGM (zie de link “contacten” in het menu van deze website).  Kom je er niet uit met MVGM dan kun je contact opnemen met de BC Hoofddorp-centrum via het vragenformulier:

Uitsluitend voor huurders MVGM: vraag of bericht aan de Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum

Vul alle gegevens volledig in. Niet geheel ingevulde formulieren worden niet behandeld.
Vul hier de datum van vandaag in
DD dash MM dash JJJJ
Naam(Vereist)
Vul hier je voorletter, je roepnaam en je achternaam in
Adres(Vereist)
Vul hier je telefoonnummer in
E-mailadres
Indien je een antwoord of reactie van de Bewoners Commissie verwacht, vul hier dan je emailadres in.
Vermeld hier kort je vraag of bericht.

.

Voor klachten kun je te recht op het klachtenformulier via  het klachtenformulier:

Klachtenformulier

Vul hier alle gevraagde gegevens volledig in en omschrijf je klacht kort
Vul hier de datum van vandaag in.
DD dash MM dash JJJJ
Naam(Vereist)
Vul hier je voorletter, je roepnaam en je achternaam in
Adres(Vereist)
Vul hier het telefoonnummer in waarop je het gemakkelijkst te bereiken bent
Vul hier het emailadres in waarop je het gemakkelijks te bereiken bent
Je woonsituatie en complex(Vereist)
Kruis hier aan of je huurder of koper bent van een woning in Centrum Hoofddorp, de soort woning en het complex. Je kunt meerdere opties aankruisen
Waar gaat de klacht over(Vereist)
Kruis aan waar de klacht over gaat.
Beschrijf hier je klacht kort en bondig
Melding klacht(Vereist)
Vermeld hier of je u de klacht eerder heeft gemeld en aan wie. Meerdere aankruismogelijkheden.
Vermeld hier de datum waarop u de klacht eerder hebt doorgegeven (indien van toepassing)
MM slash DD slash JJJJ

.

Je vragen of klacht worden zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.

BC Hoofddorp-centrum