Categorie archieven: Geen categorie

Feestelijke gratis bewonersavond op 23 februari 2023

WELKOM!

MELD JE AAN WANT VOL IS VOL

Op 23 februari 2023 organiseert de Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum voor de huurders en bewoners van woningen die in beheer zijn bij MVGM in Hoofddorp-centrum een feestelijke bewonersavond.

De  avond komt in de plaats van de traditionele nieuwjaarsreceptie en wordt in samenwerking met Alberti entertainment opgeluisterd door een spetterend optreden van zanger Kelsey Verbrugge (neef van Willeke Alberti).

Tevens vindt er een presentatieplaats door de Gemeente inzake de ontwikkelingen in Hoofddorp-centrum en wordt  je bijgepraat over de verbouwing van Winkelcentrum 4 Meren.

Cateraar “Fort”   uit Vijfhuizen verzorgt deze avond de gratis drankjes en hapjes.

De voorzitter en de vice-voorzitter van de Wijkraad hebben hun functie neergelegd en verlaten de Wijkraad

BREAKING NEWS

De oprichter en huidig voorzitter van de Wijkraad Lex Kleinhout heeft zijn functie vanaf 16 september 2022 neergelegd en het lidmaatschap van de wijkraad beëindigd.

Lex Kleinhout heeft de navolgende verklaring afgegeven:

“Bij het oprichting van de Stichting Wijkraad Hoofddorp-centrum had ik – en heb ik nog steeds – een geheel andere visie op de organisatie en het functioneren van de wijkraad en haar bestuur dan een deel van ons huidige bestuur. Mij is gebleken dat ik niet meer kan rekenen op de volledige steun en het vertrouwen van het volledige (dagelijks-) bestuur.  Met pijn in het hart heb ik daarom besloten terug te treden als voorzitter en webmaster van de Stg. Wijkraad Hoofddorp-centrum en mijn lidmaatschap op te zeggen.

Uiteraard blijf ik mij wel volledig inzetten als voorzitter/secretaris van Bewoners Commissie Hoofddorp-centrum (huurders  Verzetsheldenwijk, Toronto-Milaan en Lugano.”

Vice-voorzitter Rob Smit vertrekt per gelijke datum uit het (dagelijks-) bestuur van de Wijkraad.  Ook Rob blijft actief als vice-voorzitter van de Bewoners Commissie, tevens portefeuillehouder van het complex Lugano.

Berichten Verkeer Structuur Plan (VSP) en parkeren

09-07-2022:

De gemeente heeft een concept Verkeer Structuur Plan (VSP)  gemaakt en dit aan haar partners ter beoordeling voorgelegd alvorens dit naar de Gemeenteraad te zenden.  Wijkraad Hoofddorp-centrum is belangrijke partner voor de gemeente.  De Wijkraadcommissie Verkeer en Parkeren heeft het VSP bestudeerd en de gemeente verzocht om nader overleg aangezien een aantal plannen naar de mening van de wijkraad niet in het belang zijn van de bewoners.

Voorbeeld: De gemeente stelt voor de Van Heuven Goedhartlaan autoluw te maken, de Wijkraad heeft dit voornemen afgewezen.

De Wijkraad vindt belangrijk:

  1.  Voetgangers, fietsers, scooterrijders, openbaar vervoer en auto’s dienen gelijk te worden behandeld.
  2. Sluipverkeer moet uit het centrum van Hoofddorp wordt geweerd
  3. De parkeergarages moeten goed bereikbaar blijven
  4. De woningen moeten goed bereikbaar blijven voor de auto
  5. Het plan om de parkeernorm voor nieuwe woning te verlagen moet van tafel
  6. Eerst nieuwe parkeerruimte maken voordat de oude parkeerplaatsen verdwijnen
  7. Met spoed een nieuwe parkeergarage bouwen op de Binnenweg met 2 verdiepingen onder de grond en 2 verdiepingen boven de grond. Architectuur aanpassen aan de wensen van de hier tegenover gelegen woningen.

Op woensdag 13 mei vindt Teams overleg plaats tussen de Wijkraad en de Gemeente.