Homepagina BewonersCommissie Hoofddorp-centrum

Oprichting Wijkraad Hoofddorp-centrum is van de baan.

De bewonerscommissie Hoofddorp-centrum heeft de het onderzoek naar de mogelijkheid om de Wijkraad Hoofddorp-centrum definitief samen met alle bewonerscommissies in het centrum, VvE’s, Winkeliers en overige belangengroepen gestaakt.

Helaas is gebleken dat er onvoldoende belangstelling is om zitting te nemen in het te vormen bestuur en te weinig draagkracht onder de bewoners van de wijk.

Nieuwjaarsborrel van BC Hoofddorp-centrum was wederom een succes.

De door Bewonerscommissie Hoofddorp-centrum op 15 januari 2018 in de Jopenkerk georganiseerde nieuwjaarsborrel in de Jopenkerk aan de Hoofdweg in Hoofddorp was wederom een succes. Gezien het aantal woningen en bewoners in de Verzetsheldenwijk en het complex Lugano had het bestuur graag nog meer bewoners welkom geheten.  De ca 70 aanwezige wijkbewoners hebben zich in elk geval uitstekend vermaakt.

Jammer genoeg was wederom de geluidsinstallatie van het bedrijf slecht waardoor zowel de toespraak van de voorzitter van de BC , het verhaal over het Jopenbier als uitleg van het distilleerproces vrijwel niet te verstaan waren.

Indien u de toespraak van de voorzitter nog eens wilt nalezen, klik dan hier.

Wat zijn uw wensen?

Het bestuur van BewonersCommissie Hoofddorp-centrum vertegenwoordigt u bij de Gemeente, het Overlegorgaan Regio Schiphol, het Wijkplatform Hoofddorp-centrum, Hoofddorp-centraal, bij vastgoedbeheerder MVGM en de verhuurders.

Wij trachten te bemiddelen indien u er niet uitkomt met MVGM, trachten problemen op te lossen – samen met het technisch beheer van MVGM – bij onderhoud van de complexen of bouwkundige gebreken/ storingen. Tevens springen wij voor u in de bres indien u klachten heeft over of problemen heeft met MVGM.

Een belangrijke taak van de BewonersCommissie is overleg over huurverhogingen en controle van de uitgaven die aan u worden gedeclareerd door MVGM middels de servicekosten.

Graag horen wij van u wat u nog meer verwacht van onze BewonersCommissie. Ook indien er klachten zijn over het beheer van uw complex, (achterstallig-) onderhoud, gebreken enz. indien u er m.b.t. deze zaken niet uitkomt met MVGM horen wij dat graag van u.  Wat wij niet weten kunnen we niet voor u oplossen. Neem svp contact op met ons secretariaat.

Wilt u ook wel onze oren en ogen zijn in uw straat of complex? Bent u geïnteresseerd om deel te nemen als bestuurslid of contactpersoon van onze gezellige bestuur?  Meldt u dan aan bij het secretariaat.

Nieuwsbrief

 

 

 

 

 


INFORMATIE, KOPIJ, VRAGEN, KLACHTEN EN INFORMATIE KUNT U MAILEN NAAR:
info@BChoofddorp-centrum.nl of hieronder vermelden onder Geef een reactie.

Voor spoedeisende zaken kunt u ons bellen via het mobiele nummer van de voorzitter:           06-53145736 .

BewonersCommissies Hoofddorp-centrum is opgericht op initiatief van Lex Kleinhout van de BewonersCommissie Verzetswijk en is een samenwerkingsverband van de meeste bewonerscommissies in het Centrum van Hoofddorp. Het hoofdbestuur wordt gevormd door de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester alsmede de voorzitters van de deelnemende bewonerscommissies.

De bewonerscommissie stelt zich tot doel bewoners te ondersteunen bij het oprichten en besturen van een BewonersCommissie in Hoofddorp-centrum en een wijkraad.  Het omvat o.a. het secretariaat voor alle deelnemende bewonerscommissies en biedt financiële- , organisatorische- praktische- en juridische- ondersteuning.  Verder coördineert de bewonerscommissie de externe contacten alsmede gezamenlijke projecten.

Voor informatie over en van uw bewonerscommissie klik op het menu “bewonerscommissies” bovenin deze pagina.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *