Welkom op onze website

Nieuwjaarsborrel 2019 van BC Hoofddorp-centrum.

De door Bewonerscommissie Hoofddorp-centrum op 15 januari 2018 in de Jopenkerk georganiseerde nieuwjaarsborrel in de Jopenkerk aan de Hoofdweg in Hoofddorp was wederom een succes. Helaas bleek de locatie zelf alsmede de geluidsinstallatie minder geschikt en bovendien is de Jopenkerk inmiddels gesloten. Hierdoor heeft het bestuur besloten de Nieuwjaarsborrel dit maal te houden in het gezellige Ducker Café in het Cultuurcentrum aan het Raadhuisplein no. 5 op 15 januari 2019 m 19.30 uur.

Tijdens deze avond ontmoet u onder het genot van een gratis drankje en hapje de bestuursleden van de BC, vertegenwoordigers van de Gemeente en andere instanties en vooral ook uw eigen buurtbewoners voor een gezellig praatje.

Natuurlijk kunt u het bestuur ook vragen stellen, verbeteringen voorstellen of uw klachten kwijt.  Komt  ook?   Neem vooral uw huisgenoten en uw buren mee.

Klik hier voor uw persoonlijke uitnodiging.

Wat zijn uw wensen?

Het bestuur van BewonersCommissie Hoofddorp-centrum vertegenwoordigt u bij de Gemeente, het Overlegorgaan Regio Schiphol, het Wijkplatform Hoofddorp-centrum, Hoofddorp-centraal, bij vastgoedbeheerder MVGM en de verhuurders.

Wij trachten te bemiddelen indien u er niet uitkomt met MVGM, trachten problemen op te lossen – samen met het technisch beheer van MVGM – bij onderhoud van de complexen of bouwkundige gebreken/ storingen. Tevens springen wij voor u in de bres indien u klachten heeft over of problemen heeft met MVGM.

Een belangrijke taak van de BewonersCommissie is overleg over huurverhogingen en controle van de uitgaven die aan u worden gedeclareerd door MVGM middels de servicekosten.

Graag horen wij van u wat u nog meer verwacht van onze BewonersCommissie. Ook indien er klachten zijn over het beheer van uw complex, (achterstallig-) onderhoud, gebreken enz. indien u er m.b.t. deze zaken niet uitkomt met MVGM horen wij dat graag van u.  Wat wij niet weten kunnen we niet voor u oplossen. Neem svp contact op met ons secretariaat.

Wilt u ook wel onze oren en ogen zijn in uw straat of complex? Bent u geïnteresseerd om deel te nemen als bestuurslid of contactpersoon van onze gezellige bestuur?  Meldt u dan aan bij het secretariaat.

Nieuwsbrief


INFORMATIE, KOPIJ, VRAGEN, KLACHTEN EN INFORMATIE KUNT U MAILEN NAAR:
info@BChoofddorp-centrum.nl of hieronder vermelden onder Geef een reactie.

Voor spoedeisende zaken kunt u ons bellen via het mobiele nummer van de voorzitter:           06-53145736 .

BewonersCommissies Hoofddorp-centrum is opgericht op initiatief van Lex Kleinhout van de BewonersCommissie Verzetswijk en is een samenwerkingsverband van de meeste bewonerscommissies in het Centrum van Hoofddorp. Het hoofdbestuur wordt gevormd door de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester alsmede de voorzitters van de deelnemende bewonerscommissies.

De bewonerscommissie stelt zich tot doel bewoners te ondersteunen bij het oprichten en besturen van een BewonersCommissie in Hoofddorp-centrum en een wijkraad.  Het omvat o.a. het secretariaat voor alle deelnemende bewonerscommissies en biedt financiële- , organisatorische- praktische- en juridische- ondersteuning.  Verder coördineert de bewonerscommissie de externe contacten alsmede gezamenlijke projecten.

Voor informatie over en van uw bewonerscommissie klik op het menu “bewonerscommissies” bovenin deze pagina.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *