Bestuur

Samenstelling Bestuur & Taakverdeling:

Tijdens de plenaire vergadering van het bestuur van de BewonersCommissies op 14 januari 2015 zijn de besturen van BC Hoofddorp-centrum, BC New York en BC Lugano definitief benoemd. De BC Verzetsheldenwijk bestond al en gaat verder in de oude samenstelling.

De definitieve samenstelling van het bestuur van BC Lugano alsmede de taakverdeling is nu bekend. Zie Bestuur BC Lugano.

Voor BC New York is een voorlopig bestuur benoemd. In de loop van het tweede  jaar zal een bijeenkomst met de bewoners worden georganiseerd teneinde extra bestuursleden te werven voor deze BC.

Samenstelling (Hoofd-)bestuur BC Hoofddorp-Centrum & Taakverdeling:

1. Het bestuur van de BewonersCommissies Hoofddorp-centrum wordt in het vervolg ook wel genoemd “Hoofdbestuur”

2. Het hoofdbestuur wordt onderverdeeld in een:

 • Plenair Bestuur : gevormd door het dagelijkse bestuur alsmede alle bestuursleden van de aangesloten  BewonersCommissies
 • Dagelijks Bestuur : bestaande uit de Voorzitter, de Vice-voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de voorzitters van de aangesloten bewonerscommissies

3. Verantwoordelijkheden bestuur:

 • Het Plenaire bestuur: Stelt het beleid van de BewonersCommissies vast op hoofdlijnen
 • Het Dagelijkse bestuur: Voert het door het Kernbestuur vastgestelde beleid uit binnen de kaders van het door het plenaire bestuur vastgestelde beleid op hoofdleien en
  regelt alle dagelijkse zaken

4. Het dagelijkse bestuur bestaat  uit:

 • Voorzitter / secretaris: A. Kleinhout (Lex)
 • Vice-voorzitter 1: J. Bos (Jan)
 • Vice-voorzitter 2:Eric Belien
 • Penningmeester Mevrouw E. Clay-van Nassau (Erika)
 • Adviseur servicekosten Mevr. M. Uitendaal (Marianne)

5. Taakverdeling bestuur:

 • Voorzitter: Coördinatie, representatie, externe contacten, website en secretariaat, lid Platform Hoofddorp- centrum en Werkgroep Hoofddorp-centraal
 • Vice-voorzitter : vervangen van de voorzitter, representatie, uitvoering deeltaken, portefeuille New York, contactpersoon complex Chicago, lid Platform Hoofddorp-centrum en lid Werkgroep Hoofddorp-centraal
 • Vice -voorzitter: vervangen van de voorzitter, represntatie, uitvoering deeltaken, portefeuille Lugano
 • Penningmeester: Beheer financiële middelen van de BC’s , opstellen exploitatie- overzicht en begroting
 • Voorzitter BC Verzetsheldenwijk: Portefeuille Verzetsheldenwijk, redacteur website,
  lid Platform Hoofddorp-centrum, ORS (Overlegorgaan Regio Schiphol), Portefeuille vrijwilligers Hoofddorp-centrum, Portefeuille milieu
 • Voorzitter BC Lugano: Portefeuille Lugano, redacteur website, lid Platform Hoofddorp-centrum,    Portefeuille veiligheid
 • Voorzitter BC New York: Portefeuille BC New York, lidmaatschap Platform Hoofddorp-centrum