Stg WIJKRAAD HOOFDDORP-CENTRUM

Welkom op de website van Stichting Wijkraad Hoofddorp-centrum 

Hoofddorp omarmt Wijkraad Hoofddorp-centrum als de enige bewoners participatiepartner voor Hoofddorp-centrum.

Doordat er in het verleden geen wijkraad voor Hoofddorp centrum bestond heeft de Gemeente steeds alle partners en bewoners uitgenodigd voor overleg. Het huidige gebiedsoverleg waar bewoners en bewonersorganisatie thans  aan deelnemen in het Gebiedsoverleg. Nu ook Hoofddorp-centrum een officiële wijkraad heeft wil de Gemeente de overlegstructuren weer terug brengen naar waar deze oorspronkelijk voor is bedoeld en gemeente breed al wordt ingezet.

Voor Hoofddorp centrum zijn er 2 overleggen t.w.:

A.  Gebiedsoverleg: 

In het gebiedsoverleg kijkt de Gemeente samen met de partners naar wat een gebied nodig heeft. Daarna kijken we naar wat de mogelijkheden zijn en wie wil en kan meewerken om deze plannen te realiseren.

ORGANISATIE:

Deelnemers:

  • partners uit het gebied
  • de Gemeente (Gebiedssmanagement, B & O, Handhaving )
  • de Wijkraad

Frequentie: ca 4 maal per jaar

Doel: Samen met partners kijken wat een gebied nodig heeft en dit samen realiseren.

B. Overleg Dorps- en wijkraden:

Dorps- en wijkraden vormen een platform voor de bewoners en zijn de ogen en oren van het gemeentebestuur. Zij geven aan wat bewoners van belang vinden in hun directe omgeving.

Een dorps- / wijkraad toont betrokkenheid bij alle aspecten van leefbaarheid in de wijk om de leefbaarheid te bevorderen. De advisering heeft betrekking op o.a. sociaal klimaat, wonen, voorzieningen, verkeer, openbare werken, projecten en de relatie tussen inwoner en gemeente.

ORGANISATIE:

Deelnemers:

  • Gebiedsmanagement
  • Beheer en Onderhoud
  • Wijkraad

Doel: Belangen behartigen inwoners; informatie uitwisselen.

Tussentijdse overleggen:

Natuurlijk is er tussentijd nog overleg met de Wijkraad en Wijkraadcommissies over speciale onderwerpen.

Meld  nu  je zelf of je bewonersorganisatie aan bij de Stg. Wijkraad Hoofddorp-centrum!

Wij gaan graag in gesprek met iedere bewoner of bewonersgroep van onze wijk om jullie belangen te behartigen en/ of te kijken welke rol je binnen de Wijkraad kunnen vervullen.

De voorzitter, Lex Kleinhout, gaat graag hierover in gesprek met jullie.  Als inwoner, inwonerscommissie of belangenorganisatie van bewoners in onze wijk kun je contact opnemen met de wijkraad.

Je bent van harte welkom.

Je kunt je aanmelden via ons aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier voor lid wijkraad en/of commissies.

Contactgegevens van de Stg. Wijkraad Hoofddorp-centrum:

Post: Antje Breijerstraat 183, 2132 ZT Hoofddorp

Email: info@wijkraadhoofddorpcentrum.nl

Telefoon: 06-53145736 (voorzitter)

Website: www.hoofddorpcentrum.nl

Werkgebied van de Wijkraad:

Het werkgebied van onze wijkraad wordt begrensd  door:

  • Hoofdweg-oost
  • Kruisweg
  • Van Heuven Goedhartlaan
  • Geniedijk tot Hoofdweg-oost
Communicatie van en naar de bewoners in het centrum geschiedt bij voorkeur via email: info@wijkraadhoofddorpcentrum.nl
Telefoon voorzitter: 06-53145736