Stg WIJKRAAD HOOFDDORP-CENTRUM

Welkom op de website van Stichting Wijkraad Hoofddorp-centrum 

Bestuurswijziging wijkraad:

Oprechter en voorzitter van de wijkraad Lex Kleinhout heeft om moverende redenen zijn functies bij de Wijkraad neergelegd en heeft  zijn lidmaatschap opgezegd. Dit geldt eveneens voor vice-voorzitter Rob Smit.

Beiden blijven wel in functie bij en zeer actief voor de Bewoners Commissie Wijkraad Hoofddorp-centrum.

De gemeente ziet  Wijkraad Hoofddorp-centrum als de enige burgerparticipant voor Hoofddorp-centrum.

Doordat er in het verleden geen wijkraad voor Hoofddorp centrum bestond heeft de Gemeente steeds alle bewonersorganisaties en geïnteresseerde  bewoners uitgenodigd voor gebiedsoverleg. Nu is alleen de Wijkraad nog gesprekspartner van de Gemeente en de gemeentelijke diensten. Alle eerder gemaakte  afspraken van VVE’s en andere bewonersorganisaties zijn inmiddels geannuleerd.

Nu ook Hoofddorp-centrum een officiële  wijkraad heeft wil de Gemeente de overlegstructuren met bewoners stroomlijnen.  Overleg met bewonersorganisaties kunnen in principe alleen nog via de Wijkraad. Dit geldt thans voor de hele Haarlemmermeer. Het bestuur van de Stichting Wijkraad Hoofddorp-centrum faciliteert alle bewonersorganisaties binnen haar werkgebied middels Wijkraadcommissies.

Wil je als bewonersorganisatie of belangengroep een stem hebben, wordt dan lid van de Wijkraad en vraag eventueel de installatie aan van je eigen Wijkraadcommissie.

Voor Hoofddorp centrum zijn er 2 plenaire overleggen t.w.:

A.  Gebiedsoverleg: 

In het gebiedsoverleg kijkt de Gemeente samen met de partners naar wat een gebied nodig heeft. Daarna kijken we naar wat de mogelijkheden zijn en wie wil en kan meewerken om deze plannen te realiseren.

ORGANISATIE:

Deelnemers:

 • partners uit het gebied zoals maatschappelijke organisaties
 • de Gemeente (Gebiedssmanagement, B & O, Handhaving, politie, brandweer, onderhoud, Boa’s
 • Projectontwikkelaars, bouwbedrijven
 • de Wijkraad

Frequentie: ca 4 maal per jaar

Doel: Samen met partners kijken wat een gebied nodig heeft en dit samen realiseren.

B. Overleg Dorps- en wijkraden:

Dorps- en wijkraden vormen een platform voor de bewoners en zijn de ogen en oren van het gemeentebestuur. Zij geven aan wat bewoners van belang vinden in hun directe omgeving.

Een dorps- / wijkraad toont betrokkenheid bij alle aspecten van leefbaarheid in de wijk om de leefbaarheid te bevorderen. De advisering heeft betrekking op o.a. sociaal klimaat, wonen, voorzieningen, verkeer, openbare werken, projecten en de relatie tussen inwoner en gemeente.

ORGANISATIE:

Deelnemers:

 • Gebiedsmanagement
 • Beheer en Onderhoud
 • Wijkraad

Doel: Belangen behartigen van de inwoners en informatie uitwisselen.

Tussentijdse overleggen:

 • Periodiek overleg tussen de Gemeente (Gebiedsmanagement) en de Wijkraad
 • Technisch overleg bij speciale ontwikkelingen
 • Ad hoc overleg op verzoek van de Gemeente
 • Ad hoc overleg op verzoek van de Wijkraad

Natuurlijk is er tussentijd nog overleg met de Wijkraad en Wijkraadcommissies over speciale onderwerpen.

Meld  nu  je zelf of je bewonersorganisatie aan bij de Stg. Wijkraad Hoofddorp-centrum!

Wij gaan graag in gesprek met iedere bewoner of bewonersgroep van onze wijk om jullie belangen te behartigen en/ of te kijken welke rol je binnen de Wijkraad kunnen vervullen.

De secretaris, Willem Verbrugh, gaat graag hierover in gesprek met jullie.  Als inwoner, inwonerscommissie of belangenorganisatie van bewoners in onze wijk kun je contact opnemen met de wijkraad.

Je bent van harte welkom.

Je kunt je aanmelden via ons aanmeldingsformulier:

Aanmeldingsformulier voor lid wijkraad en/of commissies.

Contactgegevens van de Stg. Wijkraad Hoofddorp-centrum:

Email: info@wijkraadhoofddorpcentrum.nl

Telefoon: 06-27047959

Website: www.hoofddorpcentrum.nl

Werkgebied van de Wijkraad:

Het werkgebied van onze wijkraad wordt begrensd  door:

 • Hoofdweg-oost
 • Kruisweg
 • Van Heuven Goedhartlaan
 • Geniedijk tot Hoofdweg-oost
Communicatie van en naar de bewoners in het centrum geschiedt bij voorkeur via email: info@wijkraadhoofddorpcentrum.nl
Telefoon secretaris: 06-27047959