Wijkraad Hoofddorp-centrum (i.o)

Welkom op de website van Wijkraad Hoofddorp-centrum i.o.

Wijkraad Hoofddorp-centrum is in oprichting, maar heeft inmiddels wel de status Wijkraad met de bijbehorende faciliteiten van de gemeente gekregen.

Wijkraad Hoofddorp-centrum (in oprichting) is een initiatief van Lex Kleinhout, voorzitter van de Bewonerscommissie  BC Hoofddorp-centrum en wordt dan ook door de BC gefaciliteerd.

Uit berichten in de buurtwhatsApp Verzetsheldenwijk en gesprekken met wijkbewoners blijkt dat er grote behoefte is aan informatie, deelname aan gesprekken en/of commissies en overleg met omliggende wijkraden zoals Graan voor Visch en Hoofddorp-oost.

Er is grote onrust in de wijk over de Herinrichting van Hoofddorp-centrum en de mogelijke gevolgen voor de wijken in het centrum.

Communicatie van en naar de bewoners in het centrum geschiedt bij voorkeur via deze website of email:wijkraad@bchoofddorp-centrum.nl

Klik voor meer informatie op het onderwerp van je keuze (let op: diverse rubrieken moeten nog gevuld worden of worden gebouwd):

[1 ] Voortgang ontwikkelgebieden Stadscentrum                                   Hoofddorp (overzicht)

[ 2] Herinrichting Hoofddorp-centrum (omgeving                                Raadhuisplein)

[3 ] Burgemeester van Stamplein

[4 ] Winkelcentrum 4 Meren w.o. Polderplein 

[5 ] Binnenweg en omgeving  (w.o.Spaansterrein,                                   Nieuweweg en Binnenweg)

[ 6] Ontwikkeling Hyde Park

[7]  Verkeer- en parkeerplan

[8]  Overige info en bewonersbrieven van gemeente en instellingen

[ 9] VVE’s, uitponding complexen en woningen

[10] Waarom heeft Hoofddorp-centrum nog geen                                    wijkraad? 

[11] Bestuur Wijkraad Hoofddorp-centrum