Waarom heeft Hoofddorp-centrum nog geen wijkraad?

 

Waarom heeft Hoofddorp-centrum nog geen wijkraad?
Geschiedenis:

In 2015 heb ik getracht – mede op aandringen van de Gemeente- om de Wijkraad Hoofddorp-centrum op te richten. Samen met de gemeente hebben wij daar veel publiciteit aan gegeven via de pers, mail. flyer, Informeer etc.  De concept notariële oprichtingsacte was al gereed, subsidie van de Gemeente was al besproken en wij namen reeds deel

Helaas meldden zich toen te weinig belangstellenden om zitting te nemen in het bestuur.

Aanleiding wijk (-raad) overleg 2021:

Mede gezien alle ontwikkelingen in Hoofddorp-centrum en de omliggende wijken blijkt er toch behoefte te zijn aan een wijk gerelateerd overleg alsmede overleg tussen onze wijk, Wijkraad Hoofddorp-oost en Wijkraad Graan voor Visch. E.e.a. is duidelijk geworden door alle reacties op de buurtapp.

Acties en organisatie:

Zo spoedig mogelijk zal ik met de actieve personen in de wijk een vergadering beleggen om tot een bepaalde organisatiestructuur te komen en gezamenlijk te kunnen optrekken tegen de gemeentelijke plannen.

Op dit moment ben ik voorbereidingen aan het treffen hiervoor en de website aan het aanpassen.

Lex Kleinhout, rmt/efa, voorzitter BC Hoofddorp-centrum