Wie zijn die verzetshelden?

Onze wijk, de Verzetsheldenwijk, herinnert aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse bezetters. Maar wat weten we van het Verzet in de Haarlemmermeer in de jaren 1940-1945? En wat zeggen ons de namen van de mannen en vrouwen naar wie de straten zijn vernoemd ?

De aanleiding voor dit artikel was de naamswijziging van een deel van de Achterweg. 
Het deel tussen de Nieuweweg en de Chris van Roodenburgstraat kreeg op 5 mei 2015 de  naam van de verzetsvrouw Jaan Dekker.
Ons leek het goed om over alle namen van de straten in onze wijk wat meer informatie tegeven.

Geschiedenis
Als je je in deze geschiedenis verdiept, is het eerste wat opvalt dat er in de polder een breed verzet bestond. In de eerste jaren was dat nog klein, een groep van zo’n tien mensen. Later werd het groot. Zo groot dat er 3600 onderduikers verborgen werden gehouden, waaronder 600 joden. Overal in de polder werden er mensen verborgen en in leven gehouden. Vaak in hele kleine huisjes bij eenvoudige mensen.
En dat niet alleen. Er werd door de ondergrondse ook gezorgd voor voedsel en bonnen voor de onderduikers. Toen de Duitsers alle mannen naar Duitsland wilden sturen om daar te gaan werken, werden de bevolkingsregisters overvallen en verborgen. Er werd door het verzet in de Haarlemmermeer een ziekenhuis met enkele verspreide EHBO-posten ingericht.
Zwarthandelaren die hun eten veel te duur verkochten, werden aangesproken. In de hongerwinter van 1944 was het gebied onmisbaar voor Amsterdam en Haarlem: daar was helemaal geen eten meer. Ook bij die distributie speelden de verzetsmensen een belangrijke rol.
Aan het einde van de oorlog werden de dijken bewaakt, omdat men vreesde dat de Duitsers de polder onder water wilden zetten.