Over Wijkraad Hoofddorp-centrum

Eindelijk heeft Hoofddorp-centrum een eigen wijkraad.

Wijkraad Hoofddorp-centrum is een initiatief van Lex Kleinhout, voorzitter van de Bewonerscommissie  BC Hoofddorp-centrum. De nieuwe wijkraad heeft  inmiddels een een geweldig enthousiast oprichtingsbestuur. Het dagelijks bestuur is benoemd en de Stichting Wijkraad Hoofddorp-centrum is  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Wijkraad Hoofddorp-centrum heeft inmiddels  geen juridische of praktische banden meer met de bewonerscommissie en functioneert thans als een volledig zelfstandige organisatie.

Uit berichten in de buurt whatsApp Verzetsheldenwijk en gesprekken met wijkbewoners bleek dat er grote behoefte is aan informatie, deelname aan gesprekken en/of commissies en overleg met omliggende wijkraden zoals Graan voor Visch en Hoofddorp-oost.

Er is grote onrust in de wijk over de Herinrichting van Hoofddorp-centrum en de mogelijke gevolgen voor de wijken in het centrum zoals toename van het verkeer, bouwoverlast, toename van de criminaliteit, parkeerproblemen en verloedering van de wijk.  Bovendien zijn verhuurders bezig met het uitponden van huurwoningen hetgeen ook de nodige nadelige gevolgen heeft voor zowel huurders als kopers. Allemaal belangrijke redenen om de handen ineen te slaan in de wijkraad.  

Het werkgebied van Wijkraad Hoofddorp-centrum:

Het werkgebied van Wijkraad Hoofddorp-centrum is omgeven door Hoofdweg-oost, Kruisweg, Van Heuven Goedhartlaan en de Geniedijk tot Hoofdweg-oost.

Samen ben je sterker, doe mee!

Ben je bewoner van Hoofddorp-centrum, Piratenwijk, Hyde Park, Verzetsheldenwijk, omgeving Burg. van Stamplein, Polderplein, Fruittuinen e.o meldt je aan als bestuurslid van de nieuwe wijkraad via: info@wijkraadhoofddorpcentrum.nl

Wij hebben je nodig, je leefomgeving heeft je nodig!

Meld je zelf of je bewonersorganisatie aan via ons aanmeldformulier op deze website en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Hartelijk welkom

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Hoofddorp-centrum.