In en om Hoofddorp-centrum

Informatie over de ontwikkelingen met Schiphol:

De bewonerscommissies zijn actief betrokken bij het overleg over Schiphol: De “Omgevingsraad Schiphol”. Voor informatie over de ontwikkelingen met Schiphol, klik hier: “Schiphol betekent veel voor Hoofddorp”

Gebiedsontwikkeling Hoofddorp-centraal

De bewonerscommissies participeren ook in het proces dat door de gemeente is gestart voor het gebied Hoofddorp-Centraal.Daar worden plannen gemaakt voor de verdere ontwikkeling van het gebied tussen het centrum en het station van Hoofddorp. Een tussenstand van dit overleg is te vinden op Hoofddorp-Centraal. 
Inmiddels is het project afgewikkeld en is de uitvoering van het gebied in volle gang.

Wordt de buurt schoner?

Hier leest u een kort verslag van de activiteiten van de gemeente in de buurt.
Wordt de buurt schoner?

OVERIGE INFORMATIE:

Informatie over de ontwikkelingen in het centrum van Hoofddorp vindt u binnenkort op deze en volgende pagina’s . De BC -commissie zoekt vrijwilligers, die als redacteuren het bestuur willen helpen.

De informatie zal o.a. omvatten:

Ontwikkelingen Hoofddorp-centrum (plannen en de voortgang)

Ontwikkelingen Winkelcentrum Hoofddorp

Ontwikkelingen Parkeren

Nieuws van het Gebiedsoverleg Hoofddorp-centrum

Verkeer

Veiligheid

Participaties