Bestuur, statuten en huishoudelijk reglement van de Stg. Wijkraad Hoofddorp-centrum

Werkgebied Wijkraad Hoofddorp-centrum

Het werkgebied van Wijkraad Hoofddorp-centrum wordt begrensd door Hoofdweg (oost) – geniedijk – van Heuven Goedhartlaan – Kruisweg – Hoofdweg (oost).

Buurten/gebieden o.a: Verzetsheldenwijk, omgeving Burg. van Stamplein, Polderplein, Piratenwijk, Hyde Park, Dik Tromplein , Winkelcentrum Hoofddorp-centrum, Fruittuinen en het Wandelbos.

Omliggende wijkraden: Graan voor Visch, Het oude Buurtje, Hoofddorp-oost

Rechtsvorm:  Stichting (verleden t.o.v. notaris kantoor Novitarius Hoofddorp)

Het  Algemeen bestuur  van  de Stichting Wijkraad Hoofddorp-centrum  wordt gevormd door:

Willem Verbrugh (Email: secretaris@wijkraadhoofddorpcentrum.nl)

Sylvia Kroone (Email: sylvia.kroone@wijkraadhoofddorpcentrum.nl)

Gabrielle Bosch (Email: gabrielle.bosch@wijkraadhoofddorpcentrum.nl)

Ilse v.d. veer  (Email: ilse.vanderveer@wijkraadhoofddorpcentrum.nl)

Lilian Belz (Email: penningmeester@wijkraadhoofddorpcentrum.nl)

Pieter Smit (Email: pwjmsmit@gmail.com)

Dagelijks Bestuur (DB):

Secretaris: Willem Verbrugh (Email: secretaris@wijkraadhoofddorpcentrum.nl)

Penningmeester:  Lilian Belz (Email: penningmeester@wijkraadhoofddorpcentrum.nl)

Commissies (voorlopig):

  • Wijkraadcommissie Hyde Park
  • Wijkraadcommissie leefbaarheid
  • Wijkraadcommissie Ontwikkeling Stadscentrum Hoofddorp
  • Wijkraadcommissie Piratenwijk, Wandelbos en Fruittuinen
  • Wijkraadcommissie PR, ledenwerving en sponsoring
  • Wijkraadcommissie Raadhuisplein en Polderplein
  • Wijkraadcommissie Verkeer en parkeren
  • Wijkraadcommissie VvE’s, huurderszaken en uitponding complexen
  • Wijkraadcommissie website, publiciteit en automatisering

Contactgegevens:

Telefoon secretaris: 06-27047959 (tevens WhatsApp)

Email: info@wijkraadhoofddorpcentrum.nl

Website: wijkraadhoofddorpcentrum.nl

Belangrijke stukken:

Statuten: STATUTEN Stg. Wijkraad Hoofddorp-centrum

Huishoudelijk reglement: HUISHOUDELIJK REGLEMENT Stg. Wijkraad Hoofddorp-centrum