Bestuur Wijkraad Hoofddorp-centrum (i.o.)

Het (voorlopige-) bestuur van Wijkraad Hoofddorp-centrum wordt gevormd door:

Lex Kleinhout (voorzitter-secretaris)

Rob Smit (vice-voorzitter)

Sylvia Kroone (secretaris)

Ilse v.d. veer (Penningmeester)

Gabrielle Bosch-Koeijvoets (bestuurslid)