Berichten van het Dagelijks Bestuur van de Wijkraad

15 april 2022: de secretaris van onze wijkraad is ziek en kan vermoedelijke langere tijd zijn functie niet vervullen

15 april 2022: oprichtingssubsidie en basissubsidie is aangevraagd bij de gemeente