Toespraak Voorzitter Bewonerscommissie Hoofddorp-centrum tijdens de nieuwjaarsborrel

Hoofddorp, 15 januari 2018 ca 19.30 uur

Nieuwjaarsborrel van BC Hoofddorp-centrum

Plaats: Jopenkerk aan de Hoofdweg in Hoofddorp

 Beste wijkbewoners,

Namens het bestuur van BC Hoofddorp-centrum wens ik u van harte welkom.Wij wensen jullie natuurlijk veel woongenot in 2018, maar vooral een goede gezondheid. 

BC Hoofddorp-centrum is een samenvoeging van de besturen van  BC Verzetsheldenwijk, BC New York en BC  Lugano.

 Het is altijd lastig vrijwilligers te vinden die zin en tijd hebben om in een bestuur plaats te nemen waardoor de drie besturen door verhuizing of persoonlijke omstandigheden van de zittende bestuursleden zo klein werden dat het haast onwerkbaar werd. 

Daarom hebben we besloten de krachten te bundelen tot één sterk bestuur bestaande uit het dagelijkse bestuur alsmede de portefeuillehouders en contactpersonen van de complexen Chicago, Stockholm, Londen, New York,    Lugano en de eengezins- huurwoningen.

De bestuursleden zijn hier aanwezig en herkenbaar aan hun badge.

Helaas moesten we het afgelopen jaar afscheid nemen van o.a. Eric Beliën, voorzitter van BC Lugano i.v.m. verhuizing. Eric heeft heel veel problemen kunnen oplossen in het vrij nieuwe complex Lugano zoals bouwfouten, problemen met de verwarming, glasbewassing, slechte schoonmakers, vervuiling, hangjongeren, problemen met de garage, veelvuldig brandalarm enz. ………… te veel om op te noemen.

“Eric, namens het bestuur en de bewoners van het complex Lugano danken we je hartelijk voor je vele werk. Wij vinden het jammer dat je verhuisd bent en we zullen je missen. Ik overhandig je hierbij een envelop met inhoud en een bloemetje van het bestuur om onze dank kracht bij te zetten. Gelukkig heb je in de persoon van Rob Smit een goede plaatsvervanger kunnen vinden en wij zijn ook heel blij met zijn inzet tot nu toe. “

 Lieve mensen, de komende jaren gaat er veel gebeuren in het centrum van Hoofddorp en dat kan ook gevolgen hebben voor onze wijk en het woongenot van de bewoners.

 • Diverse complexen zullen door Amvest worden verkocht en/of uitgepond waardoor er een mix gaat ontstaan van huurders en kopers welke laatsten zich zullen verenigen in een Vereniging van Eigenaren. Hierdoor zullen mogelijk tegenstrijdige belangen ontstaan en is een krachtige bewonerscommissie nodig om jullie belangen te dienen. 
 • Hoofddorp-centrum gaat volledig op de schop door het Ontwikkelplan Hoofddorp-centrum:
  • De verkeerssituatie zal veranderen
  • Er komt aan de Binnenweg een grote parkeergarage bebouwd
  • Er komen nieuwe woningen en winkels
  • Parkeeroverlast en vandalisme kan wellicht toenemen
  • De kadernota veiligheid komt er aan.
  • Schiphol wil uitbreiden waardoor er mogelijk meer geluidshinder en milieuschade zal ontstaan

 Al deze zaken zijn voor u en voor mij van belang i.v.m. het behoud van ons woongenot. 

Dit gaat echter verder als alleen het belang van de huurwoningen in de complexen. Het is net zo belangrijk voor de huurders en eigenaren van de eengezinswoningen in de wijk, voor de bewoners van complex Toronto, voor de bewoners van het nieuwe complex Portale, voor het complex Geneve, Milaan en voor de Piratenwijk.

Daarom heb ik het initiatief genomen te onderzoeken of een Wijkraad Hoofddorp-centrum mogelijk is.Dat kan namelijk alleen indien er voldoende bewoners zijn die bereid zijn het bestuur te vormen, ik kan en wil het n.l. niet alleen doen. Bovendien moet blijken dat er voldoende draagkracht is onder de bewoners van het centrum van Hoofddorp. Als jullie als bewoners geen interesse hebben of het belang niet inzien, waarom zouden we ons dan zo inspannen?

In de verzetsheldenwijk zijn een aantal mensen zeer actief en beheren o.a. de WABP alarmapp en de buurtapp met uitstekend resultaat. Mijn oproep van vandaag is: mensen verenig u en neem deel aan de nieuwe wijkraad: wij hebben jullie nodig!!! Meld je hiervoor aan via wijkraad@bchoofddorp-centrum.nl  of bij secretaris@bchoofddorp-centrum.nl

Heeft u nog wat tijd over en wilt u opkomen voor uw eigen huurdersbelang en die van uw medebewoners? Meld je dan aan als contactpersoon of bestuurslid van de bewonerscommissie!

Vanavond wordt o.a. hier een vat Jopenbier aangeslagen en u krijgt uitleg over de distilleeractiviteiten van de Jopenkerk waar onderen gin wordt gemaakt,  Blijf gezellig hier binnen want buiten is het toch slecht weer.

Lieve mensen, genoeg gepraat: geniet van je drankje en hapje.

Ik wens jullie namens het bestuur allemaal een gezellige avond.

 Lex Kleinhout rmt/efa, voorzitter-secretaris

BewonersCommissie Hoofddorp-centrum

 

 

Contactgegevens van de BewonersCommissie Hoofddorp-centrum:

Adres      : Antje Breijerstraat 183, 2132 ZT Hoofddorp

Telefoon : 06-53145736

Email      : secretaris@bchoofddorp-centrum.nl