VERZETSHELDENWIJK

Van de voorzitter van BC Hoofddorp-centrum:

Ik stel jullie hierbij de nieuwe voorzitter voor van de Verzetsheldenwijk:

Jason Mariarathanam 

Jason is accountant en is mede-eigenaar van een internationaal werkend accountantskantoor. Jason woont sedert begin 2017 in onze wijk en heeft ervaring met het werk in een bewonerscommissie/ wijkraad. Hij zal zich hard maken  voor een schone wijk, een eerlijk parkeerbeleid in de wijk, het tegengaan van verloedering van de wijk en de ontwikkeling van onze website. Namens de BewonersCommissies Hoofddorp-centrum zal hij binnenkort, na inwerkperiode  het stokje overnemen in de Overleg Raad Schiphol (ORS).

Jason is ook betrokken bij het initiatief Lex Kleinhout van de Bewonerscommissies Hoofddorp-centrum om samen met andere bestuurders uit de diverse bewonerscommissies, VvE’s  en overige belangengroepen uit de wijk te komen tot het oprichten van een Wijkraad voor heel Hoofddorp-centrum,

De Gemeente Haarlemmermeer is erg verheugd over dit initiatief, dat reeds enige tijd geleden met de Gemeente is besproken.

Als communicatiemiddel zal de bestaande website van de bewonerscommissies worden gebruikt.

Namens de wijkraad Hoofddorp-centrum in oprichting heeft het bestuur op uitnodiging van de gemeente reeds deel genomen aan het Dorp- en Wijkraden overleg kernen (DWR) met de Gemeente.

Het is de bedoeling dat vertegenwoordigers van de besturen van alle BewonersCommissies, VvE’s, overige belangengroepen en winkeliersvereniging Vier Meren verenigd worden in de te vormen wijkraad.

Ik stel tevens de partner van Jason aan jullie voor:

Marian Quah

Marian is wetenschapper en zal in de BewonersCommissie Verzetsheldenwijk de functie van secretaris bekleden. In die functie zal zij voornamelijk Jason ondersteunen.

Jason en Marian wonen vanaf begin januari 2017 in de Thijn Ouwerkerkstraat.

Bestuursleden en contactpersonen gevraagd! 

De Bewonerscommissie Verzetsheldenwijk zoekt actieve bewoners, die het leuk vinden iets voor hun wijk en woonomgeving te kunnen betekenen. De BewonersCommissies (BC) hebben diverse malen per jaar gezellige bestuursvergaderingen en hebben de afgelopen jaren door goed overleg met de Gemeente, de politie, Meerwaarde en de verhuurders al heel veel bereikt.

Er vindt regelmatig overleg plaatst met de Gemeente, Vastgoedbeheerder MVGM,  Hoofddorp-centraal, Platform Hoofddorp-centrum,  waarin ook vertegenwoordigd vastgoedeigenaren en winkeliers, politie, handhaving, bewaking etc., DWR, ORS en zo nodig overige betrokkenen.

Ook contactpersonen, die voor het bestuur de ogen en oren van hun complex zijn , zijn van harte welkom. Bel eens voor een vrijblijvend gesprekje: 06-53145736 of mail: voorzitter@bchoofddorp-centrum.nl

Lex Kleinhout rmt, secretaris/voorzitter

BC Hoofddorp-centrum

 

Wie zijn die verzetshelden?

“Onze wijk, de Verzetsheldenwijk, herinnert aan het verzet in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse bezetters. Maar wat weten we van het Verzet in de Haarlemmermeer in de jaren 1940-1945? En wat zeggen ons de namen van de mannen en vrouwen waar de straten naar vernoemd zijn?”
Lees dat hier: Verzetshelden

 

De complexen

De Verzetsheldenwijk telt naast de eengezinswoningen ook veel appartementen in de volgende complexen:
klik hier voor: Chicago
klik hier voor: Stockholm
klik hier voor: Londen
Daarnaast zijn er in de wijk ook nog drie complexen van een andere eigenaar: New York


Terug naar de pagina Bewoners Commissies